Lunnvoll As
Juridisk navn:  Lunnvoll As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Herjangen 118 Herjangen 118 Fax:
8530 Bjerkvik 8530 Bjerkvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 923111719
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/17/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap I Nor As
Utvikling:
Omsetning  
  
62.83%
Resultat  
  
400%
Egenkapital  
  
-16.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 622.000 382.000
Resultat: 132.000 -44.000
Egenkapital: 72.000 86.000
Regnskap for  Lunnvoll As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 622.000 382.000
Driftskostnader -486.000 -426.000
Driftsresultat 137.000 -44.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -5.000 0
Finans -5.000 0
Resultat før skatt 132.000 -44.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 132.000 -44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 590.000 258.000
Sum omløpsmidler 319.000 200.000
Sum eiendeler 909.000 458.000
Sum opptjent egenkapital -58.000 -44.000
Sum egenkapital 72.000 86.000
Sum langsiktig gjeld 243.000 0
Sum kortsiktig gjeld 594.000 372.000
Sum gjeld og egenkapital 909.000 458.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 622.000 381.000
Andre inntekter 1.000
Driftsinntekter 622.000 382.000
Varekostnad -98.000 -143.000
Lønninger -17.000 -7.000
Avskrivning -148.000 -33.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -223.000 -243.000
Driftskostnader -486.000 -426.000
Driftsresultat 137.000 -44.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -5.000 0
Finans -5.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 132.000 -44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 590.000 258.000
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 590.000 258.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 590.000 258.000
Varebeholdning 178.000 117.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 139.000 29.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 3.000 54.000
Sum omløpsmidler 319.000 200.000
Sum eiendeler 909.000 458.000
Sum opptjent egenkapital -58.000 -44.000
Sum egenkapital 72.000 86.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 243.000 0
Leverandørgjeld 3.000 3.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 592.000 370.000
Sum kortsiktig gjeld 594.000 372.000
Sum gjeld og egenkapital 909.000 458.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -275.000 -172.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2
Soliditet 7.9 18.8
Resultatgrad 22.0 -11.5
Rentedekningsgrad 27.4
Gjeldsgrad 11.6 4.3
Total kapitalrentabilitet 15.1 -9.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex