Lund & Reistad AS
Juridisk navn:  Lund & Reistad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91598201
Finnerudskogen 625 Finnerudskogen 625 Fax: 32710397
3350 Prestfoss 3350 Prestfoss
Fylke: Kommune:
Viken Sigdal
Org.nr: 879351642
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/31/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sigdal Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
16.81%
Resultat  
  
19.38%
Egenkapital  
  
0.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.616.000 6.520.000 6.756.000 5.479.000 3.553.000
Resultat: 733.000 614.000 851.000 695.000 -188.000
Egenkapital: 3.503.000 3.486.000 2.982.000 2.701.000 2.190.000
Regnskap for  Lund & Reistad AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.616.000 6.520.000 6.756.000 5.479.000 3.553.000
Driftskostnader -6.820.000 -5.844.000 -5.850.000 -4.762.000 -3.721.000
Driftsresultat 797.000 676.000 907.000 718.000 -169.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader -64.000 -63.000 -56.000 -22.000 -21.000
Finans -63.000 -63.000 -55.000 -22.000 -20.000
Resultat før skatt 733.000 614.000 851.000 695.000 -188.000
Skattekostnad -166.000 -109.000 -170.000 -184.000 0
Årsresultat 567.000 504.000 681.000 511.000 -188.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.334.000 3.778.000 3.047.000 2.192.000 2.078.000
Sum omløpsmidler 3.579.000 2.235.000 2.797.000 2.028.000 1.350.000
Sum eiendeler 6.913.000 6.013.000 5.844.000 4.220.000 3.428.000
Sum opptjent egenkapital 3.353.000 3.336.000 2.832.000 2.551.000 2.040.000
Sum egenkapital 3.503.000 3.486.000 2.982.000 2.701.000 2.190.000
Sum langsiktig gjeld 974.000 1.010.000 1.288.000 896.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 2.436.000 1.517.000 1.574.000 623.000 839.000
Sum gjeld og egenkapital 6.913.000 6.013.000 5.844.000 4.220.000 3.429.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.445.000 6.261.000 6.515.000 5.371.000 3.523.000
Andre inntekter 171.000 259.000 241.000 108.000 30.000
Driftsinntekter 7.616.000 6.520.000 6.756.000 5.479.000 3.553.000
Varekostnad -1.638.000 -1.066.000 -1.216.000 -875.000 -545.000
Lønninger -2.197.000 -1.938.000 -2.231.000 -1.773.000 -1.419.000
Avskrivning -819.000 -706.000 -619.000 -559.000 -652.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.166.000 -2.134.000 -1.784.000 -1.555.000 -1.105.000
Driftskostnader -6.820.000 -5.844.000 -5.850.000 -4.762.000 -3.721.000
Driftsresultat 797.000 676.000 907.000 718.000 -169.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader -64.000 -63.000 -56.000 -22.000 -21.000
Finans -63.000 -63.000 -55.000 -22.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -550.000 0 -400.000 0 0
Årsresultat 567.000 504.000 681.000 511.000 -188.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 432.000 445.000 458.000 470.000 483.000
Maskiner anlegg 2.902.000 3.333.000 2.589.000 1.722.000 1.595.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.334.000 3.778.000 3.047.000 2.192.000 2.078.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.334.000 3.778.000 3.047.000 2.192.000 2.078.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 3.357.000 1.575.000 1.671.000 1.451.000 816.000
Andre fordringer 137.000 127.000 81.000 46.000 55.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 84.000 533.000 1.044.000 531.000 479.000
Sum omløpsmidler 3.579.000 2.235.000 2.797.000 2.028.000 1.350.000
Sum eiendeler 6.913.000 6.013.000 5.844.000 4.220.000 3.428.000
Sum opptjent egenkapital 3.353.000 3.336.000 2.832.000 2.551.000 2.040.000
Sum egenkapital 3.503.000 3.486.000 2.982.000 2.701.000 2.190.000
Sum avsetninger til forpliktelser 41.000 38.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 186.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 974.000 1.010.000 1.288.000 896.000 400.000
Leverandørgjeld 755.000 874.000 170.000 95.000 138.000
Betalbar skatt 163.000 72.000 170.000 184.000 0
Skyldig offentlige avgifter 469.000 245.000 408.000 222.000 261.000
Utbytte -550.000 0 -400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 313.000 326.000 427.000 122.000 439.000
Sum kortsiktig gjeld 2.436.000 1.517.000 1.574.000 623.000 839.000
Sum gjeld og egenkapital 6.913.000 6.013.000 5.844.000 4.220.000 3.429.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.143.000 718.000 1.223.000 1.405.000 511.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.8 3.3 1.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.8 3.3 1.6
Soliditet 50.7 5 5 6 63.9
Resultatgrad 10.5 10.4 13.4 13.1 -4.8
Rentedekningsgrad 12.5 10.7 16.2 32.6
Gjeldsgrad 1.0 0.7 1 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 11.5 11.2 15.5 1 -4.9
Signatur
08.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.10.2012
Solveig Lund
Eller styrets leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex