Lund & Raanes As
Juridisk navn:  Lund & Raanes As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Strandveien 101 Strandveien 101 Fax:
9775 Gamvik 9775 Gamvik
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Gamvik
Org.nr: 923088466
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/23/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skills Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.57%
Resultat  
  
-158.92%
Egenkapital  
  
-72.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 425.000 670.000 343.000
Resultat: -109.000 185.000 -29.000
Egenkapital: 42.000 151.000 1.000
Regnskap for  Lund & Raanes As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 425.000 670.000 343.000
Driftskostnader -534.000 -484.000 -372.000
Driftsresultat -109.000 186.000 -29.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt -109.000 185.000 -29.000
Skattekostnad -34.000 0
Årsresultat -109.000 150.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000
Sum omløpsmidler 78.000 305.000 176.000
Sum eiendeler 78.000 305.000 201.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 121.000 -29.000
Sum egenkapital 42.000 151.000 1.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 36.000 154.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 78.000 305.000 201.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 425.000 670.000 343.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 425.000 670.000 343.000
Varekostnad 0
Lønninger -322.000 -254.000 -277.000
Avskrivning -19.000 -2.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -212.000 -211.000 -93.000
Driftskostnader -534.000 -484.000 -372.000
Driftsresultat -109.000 186.000 -29.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -109.000 150.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 19.000
Sum varige driftsmidler 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000
Sum anleggsmidler 25.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 38.000 44.000 8.000
Andre fordringer 33.000 65.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 8.000 197.000 169.000
Sum omløpsmidler 78.000 305.000 176.000
Sum eiendeler 78.000 305.000 201.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 121.000 -29.000
Sum egenkapital 42.000 151.000 1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.000 18.000 5.000
Betalbar skatt 34.000 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 75.000 165.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 26.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 36.000 154.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 78.000 305.000 201.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 42.000 151.000 -24.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.0 0.9
Likviditetsgrad 2 2.2 2.0 0.9
Soliditet 53.8 49.5 0.5
Resultatgrad -25.6 27.8 -8.5
Rentedekningsgrad 186.0
Gjeldsgrad 0.9 1.0 2
Total kapitalrentabilitet -139.7 61.0 -14.4
Signatur
11.04.2022
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
11.04.2022
Daglig leder eller styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex