LUND & partnere arkitekter AS
Juridisk navn:  Lund & Partnere Arkitekter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55306550
Kanalveien 11 Kanalveien 11 Fax: 55306551
5068 Bergen 5068 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 963323131
Aksjekapital: 134.400 NOK
Etableringsdato: 1/10/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
78.26%
Resultat  
  
96.47%
Egenkapital  
  
-65.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 738.000 414.000 820.000 1.461.000 2.326.000
Resultat: -15.000 -425.000 -252.000 -233.000 73.000
Egenkapital: 326.000 941.000 1.366.000 1.619.000 1.829.000
Regnskap for  LUND & partnere arkitekter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 738.000 414.000 820.000 1.461.000 2.326.000
Driftskostnader -754.000 -839.000 -1.072.000 -1.695.000 -2.253.000
Driftsresultat -15.000 -425.000 -253.000 -233.000 72.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000
Finans 1.000 0 0 0
Resultat før skatt -15.000 -425.000 -252.000 -233.000 73.000
Skattekostnad 0 23.000 -20.000
Årsresultat -15.000 -425.000 -252.000 -211.000 53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 69.000 232.000 485.000 537.000 629.000
Sum omløpsmidler 882.000 888.000 1.672.000 1.844.000 2.001.000
Sum eiendeler 951.000 1.120.000 2.157.000 2.381.000 2.630.000
Sum opptjent egenkapital 141.000 756.000 1.181.000 1.434.000 1.644.000
Sum egenkapital 326.000 941.000 1.366.000 1.619.000 1.829.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 23.000
Sum kortsiktig gjeld 626.000 179.000 791.000 762.000 777.000
Sum gjeld og egenkapital 952.000 1.120.000 2.157.000 2.381.000 2.629.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 738.000 248.000 1.035.000 1.583.000 2.260.000
Andre inntekter 166.000 -215.000 -122.000 67.000
Driftsinntekter 738.000 414.000 820.000 1.461.000 2.326.000
Varekostnad -295.000 -65.000 -122.000 -561.000 -989.000
Lønninger -67.000 -528.000 -375.000 -728.000 -861.000
Avskrivning -8.000 -46.000 -73.000 -92.000 -77.000
Nedskrivning -155.000 0 0 0
Andre driftskostnader -229.000 -200.000 -502.000 -314.000 -326.000
Driftskostnader -754.000 -839.000 -1.072.000 -1.695.000 -2.253.000
Driftsresultat -15.000 -425.000 -253.000 -233.000 72.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000
Finans 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -600.000 0 0 0
Årsresultat -15.000 -425.000 -252.000 -211.000 53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 30.000 30.000 30.000 30.000
Fast eiendom 125.000 125.000 125.000 125.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 69.000 77.000 330.000 382.000 473.000
Sum varige driftsmidler 69.000 202.000 455.000 507.000 599.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 69.000 232.000 485.000 537.000 629.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 35.000 443.000 860.000 762.000 792.000
Andre fordringer 14.000 267.000 48.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 847.000 431.000 546.000 1.033.000 1.199.000
Sum omløpsmidler 882.000 888.000 1.672.000 1.844.000 2.001.000
Sum eiendeler 951.000 1.120.000 2.157.000 2.381.000 2.630.000
Sum opptjent egenkapital 141.000 756.000 1.181.000 1.434.000 1.644.000
Sum egenkapital 326.000 941.000 1.366.000 1.619.000 1.829.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 23.000
Leverandørgjeld 5.000 9.000 0 0 -6.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 9.000 142.000 105.000 106.000
Utbytte -600.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 611.000 161.000 648.000 657.000 677.000
Sum kortsiktig gjeld 626.000 179.000 791.000 762.000 777.000
Sum gjeld og egenkapital 952.000 1.120.000 2.157.000 2.381.000 2.629.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 256.000 709.000 881.000 1.082.000 1.224.000
Likviditetsgrad 1 1.4 5.0 2.1 2.4 2.6
Likviditetsgrad 2 1.4 5.0 2.1 2.4 2.6
Soliditet 34.2 84.0 63.3 6 69.6
Resultatgrad -2.0 -102.7 -30.9 -15.9 3.1
Rentedekningsgrad - 7
Gjeldsgrad 1.9 0.2 0.6 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet -1.6 -37.9 -11.7 -9.7 2.8
Signatur
09.11.2021
STYRETS FORMANN.
Prokurister
09.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex