LUND & partnere arkitekter AS
Juridisk navn:  Lund & Partnere Arkitekter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55306550
Kanalveien 11 Kanalveien 11 Fax: 55306551
5068 Bergen 5068 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 963323131
Aksjekapital: 134.400 NOK
Etableringsdato: 1/10/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-49.51%
Resultat  
  
-68.65%
Egenkapital  
  
-31.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 414.000 820.000 1.461.000 2.326.000 5.445.000
Resultat: -425.000 -252.000 -233.000 73.000 452.000
Egenkapital: 941.000 1.366.000 1.619.000 1.829.000 1.776.000
Regnskap for  LUND & partnere arkitekter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 414.000 820.000 1.461.000 2.326.000 5.445.000
Driftskostnader -839.000 -1.072.000 -1.695.000 -2.253.000 -4.994.000
Driftsresultat -425.000 -253.000 -233.000 72.000 451.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -425.000 -252.000 -233.000 73.000 452.000
Skattekostnad 0 23.000 -20.000 -101.000
Årsresultat -425.000 -252.000 -211.000 53.000 350.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 232.000 485.000 537.000 629.000 421.000
Sum omløpsmidler 888.000 1.672.000 1.844.000 2.001.000 2.697.000
Sum eiendeler 1.120.000 2.157.000 2.381.000 2.630.000 3.118.000
Sum opptjent egenkapital 756.000 1.181.000 1.434.000 1.644.000 1.591.000
Sum egenkapital 941.000 1.366.000 1.619.000 1.829.000 1.776.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 23.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 179.000 791.000 762.000 777.000 1.339.000
Sum gjeld og egenkapital 1.120.000 2.157.000 2.381.000 2.629.000 3.118.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 248.000 1.035.000 1.583.000 2.260.000 5.445.000
Andre inntekter 166.000 -215.000 -122.000 67.000 0
Driftsinntekter 414.000 820.000 1.461.000 2.326.000 5.445.000
Varekostnad -65.000 -122.000 -561.000 -989.000 -2.852.000
Lønninger -528.000 -375.000 -728.000 -861.000 -1.370.000
Avskrivning -46.000 -73.000 -92.000 -77.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -200.000 -502.000 -314.000 -326.000 -708.000
Driftskostnader -839.000 -1.072.000 -1.695.000 -2.253.000 -4.994.000
Driftsresultat -425.000 -253.000 -233.000 72.000 451.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -425.000 -252.000 -211.000 53.000 350.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Fast eiendom 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 77.000 330.000 382.000 473.000 266.000
Sum varige driftsmidler 202.000 455.000 507.000 599.000 391.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 232.000 485.000 537.000 629.000 421.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 443.000 860.000 762.000 792.000 1.722.000
Andre fordringer 14.000 267.000 48.000 9.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 431.000 546.000 1.033.000 1.199.000 973.000
Sum omløpsmidler 888.000 1.672.000 1.844.000 2.001.000 2.697.000
Sum eiendeler 1.120.000 2.157.000 2.381.000 2.630.000 3.118.000
Sum opptjent egenkapital 756.000 1.181.000 1.434.000 1.644.000 1.591.000
Sum egenkapital 941.000 1.366.000 1.619.000 1.829.000 1.776.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 23.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 23.000 3.000
Leverandørgjeld 9.000 0 0 -6.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 99.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 142.000 105.000 106.000 157.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 161.000 648.000 657.000 677.000 1.082.000
Sum kortsiktig gjeld 179.000 791.000 762.000 777.000 1.339.000
Sum gjeld og egenkapital 1.120.000 2.157.000 2.381.000 2.629.000 3.118.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 709.000 881.000 1.082.000 1.224.000 1.358.000
Likviditetsgrad 1 5.0 2.1 2.4 2.6 2
Likviditetsgrad 2 5.0 2.1 2.4 2.6 2
Soliditet 84.0 63.3 6 69.6 5
Resultatgrad -102.7 -30.9 -15.9 3.1 8.3
Rentedekningsgrad - 7 4
Gjeldsgrad 0.2 0.6 0.5 0.4 0.8
Total kapitalrentabilitet -37.9 -11.7 -9.7 2.8 14.5
Signatur
09.11.2021
STYRETS FORMANN.
Prokurister
09.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex