Lund & Linde As
Juridisk navn:  Lund & Linde As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Konvallvegen 16 Konvallvegen 16 Fax:
4706 Vennesla 4706 Vennesla
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 998048494
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/20/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-52.38%
Resultat  
  
-62.96%
Egenkapital  
  
91.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 40.000 84.000 137.000 75.000 101.000
Resultat: 10.000 27.000 59.000 27.000 -11.000
Egenkapital: -1.000 -12.000 -36.000 -90.000 -117.000
Regnskap for  Lund & Linde As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 40.000 84.000 137.000 75.000 101.000
Driftskostnader -28.000 -54.000 -74.000 -42.000 -105.000
Driftsresultat 12.000 30.000 63.000 33.000 -4.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -5.000 -7.000 -8.000
Finans -2.000 -3.000 -4.000 -6.000 -7.000
Resultat før skatt 10.000 27.000 59.000 27.000 -11.000
Skattekostnad 1.000 -2.000 -4.000 0 0
Årsresultat 11.000 25.000 54.000 27.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 0 0 20.000 5.000
Sum omløpsmidler 32.000 45.000 74.000 60.000 77.000
Sum eiendeler 33.000 45.000 74.000 80.000 82.000
Sum opptjent egenkapital -31.000 -41.000 -66.000 -120.000 -147.000
Sum egenkapital -1.000 -12.000 -36.000 -90.000 -117.000
Sum langsiktig gjeld 26.000 46.000 96.000 156.000 186.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 10.000 14.000 15.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 33.000 45.000 74.000 81.000 83.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.000 63.000 135.000 75.000 101.000
Andre inntekter 21.000 2.000 0 0
Driftsinntekter 40.000 84.000 137.000 75.000 101.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -4.000 -21.000 0 0
Avskrivning 0 -20.000 -5.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -50.000 -33.000 -37.000 -42.000
Driftskostnader -28.000 -54.000 -74.000 -42.000 -105.000
Driftsresultat 12.000 30.000 63.000 33.000 -4.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -5.000 -7.000 -8.000
Finans -2.000 -3.000 -4.000 -6.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 11.000 25.000 54.000 27.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 20.000 5.000
Sum varige driftsmidler 0 0 20.000 5.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000 0 0 20.000 5.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 5.000 11.000 21.000 3.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 32.000 40.000 63.000 40.000 74.000
Sum omløpsmidler 32.000 45.000 74.000 60.000 77.000
Sum eiendeler 33.000 45.000 74.000 80.000 82.000
Sum opptjent egenkapital -31.000 -41.000 -66.000 -120.000 -147.000
Sum egenkapital -1.000 -12.000 -36.000 -90.000 -117.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 26.000 46.000 96.000 156.000 186.000
Leverandørgjeld 0 2.000 5.000 0
Betalbar skatt 2.000 4.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 7.000 7.000 3.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 1.000 1.000 7.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 10.000 14.000 15.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 33.000 45.000 74.000 81.000 83.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000 35.000 60.000 45.000 63.000
Likviditetsgrad 1 4.0 4.5 5.3 4 5.5
Likviditetsgrad 2 4.0 4.5 5.3 4 5.5
Soliditet -3.0 -27.3 -48.6 -111.1
Resultatgrad 30.0 35.7 4 4
Rentedekningsgrad 6.0 1 12.6 4.7 -0.5
Gjeldsgrad -34.0 -4.7 -3.1 -1.9 -1.7
Total kapitalrentabilitet 36.4 68.2 86.5 4 -3.6
Signatur
29.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.09.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex