Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lund & Caspersen As
Juridisk navn:  Lund & Caspersen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Øst-Modumveien 753 Østmodumveien Fax:
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 997446291
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 9/16/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Modum Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.04%
Resultat  
  
-364.1%
Egenkapital  
  
-95.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.714.000 7.811.000 6.466.000 5.918.000 4.769.000
Resultat: -618.000 234.000 51.000 189.000 77.000
Egenkapital: 29.000 592.000 413.000 334.000 192.000
Regnskap for  Lund & Caspersen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.714.000 7.811.000 6.466.000 5.918.000 4.769.000
Driftskostnader -7.319.000 -7.564.000 -6.401.000 -5.722.000 -4.698.000
Driftsresultat -604.000 248.000 64.000 196.000 71.000
Finansinntekter 0 0 0 9.000
Finanskostnader -14.000 0 -13.000 -7.000 -2.000
Finans -14.000 -13.000 -13.000 -7.000 7.000
Resultat før skatt -618.000 234.000 51.000 189.000 77.000
Skattekostnad 55.000 -55.000 28.000 -46.000 -17.000
Årsresultat -564.000 179.000 79.000 142.000 61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 359.000 385.000 323.000 40.000 58.000
Sum omløpsmidler 924.000 139.000 1.139.000 1.259.000 1.034.000
Sum eiendeler 1.283.000 1.693.000 1.462.000 1.299.000 1.092.000
Sum opptjent egenkapital -71.000 492.000 313.000 234.000 92.000
Sum egenkapital 29.000 592.000 413.000 334.000 192.000
Sum langsiktig gjeld 177.000 127.000 187.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.077.000 974.000 862.000 965.000 901.000
Sum gjeld og egenkapital 1.283.000 1.693.000 1.462.000 1.299.000 1.093.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.576.000 7.673.000 6.466.000 5.918.000 4.769.000
Andre inntekter 139.000 139.000 0 0 0
Driftsinntekter 6.714.000 7.811.000 6.466.000 5.918.000 4.769.000
Varekostnad -1.592.000 -2.334.000 -890.000 -1.891.000 -1.652.000
Lønninger -3.816.000 -3.913.000 -4.151.000 -3.106.000 -2.392.000
Avskrivning -115.000 -104.000 -87.000 -18.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.796.000 -1.212.000 -1.273.000 -707.000 -654.000
Driftskostnader -7.319.000 -7.564.000 -6.401.000 -5.722.000 -4.698.000
Driftsresultat -604.000 248.000 64.000 196.000 71.000
Finansinntekter 0 0 0 9.000
Finanskostnader -14.000 0 -13.000 -7.000 -2.000
Finans -14.000 -13.000 -13.000 -7.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -564.000 179.000 79.000 142.000 61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 357.000 0 0 0
Maskiner anlegg 148.000 222.000 296.000 0 0
Driftsløsøre 208.000 390.000 27.000 40.000 58.000
Sum varige driftsmidler 356.000 135.000 323.000 40.000 58.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 359.000 385.000 323.000 40.000 58.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 361.000 384.000 12.000 145.000 -8.000
Andre fordringer 513.000 781.000 481.000 513.000 914.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 50.000 139.000 646.000 601.000 128.000
Sum omløpsmidler 924.000 139.000 1.139.000 1.259.000 1.034.000
Sum eiendeler 1.283.000 1.693.000 1.462.000 1.299.000 1.092.000
Sum opptjent egenkapital -71.000 492.000 313.000 234.000 92.000
Sum egenkapital 29.000 592.000 413.000 334.000 192.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 177.000 127.000 187.000 0 0
Leverandørgjeld 251.000 201.000 5.000 23.000 -32.000
Betalbar skatt 55.000 12.000 46.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter 452.000 394.000 573.000 511.000 372.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 374.000 324.000 272.000 384.000 542.000
Sum kortsiktig gjeld 1.077.000 974.000 862.000 965.000 901.000
Sum gjeld og egenkapital 1.283.000 1.693.000 1.462.000 1.299.000 1.093.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -153.000 277.000 294.000 133.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.3 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 1.3 1.3 1.1
Soliditet 2.3 28.2 25.7 17.6
Resultatgrad -9.0 1 3.3 1.5
Rentedekningsgrad -43.1 4.9 2 35.5
Gjeldsgrad 43.2 2.5 2.9 4.7
Total kapitalrentabilitet -47.1 4.4 15.1 7.3
Signatur
11.05.2016
Prokurister
11.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex