Lund Barnehage AS
Juridisk navn:  Lund Barnehage AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38044501
Marviksveien 5 Marviksveien 5 Fax:
4631 Kristiansand S 4631 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 994199978
Aksjekapital: 65.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 5/12/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.22%
Resultat  
  
-25.08%
Egenkapital  
  
11.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.766.000 7.381.000 7.102.000 6.769.000 6.257.000
Resultat: 224.000 299.000 340.000 70.000 114.000
Egenkapital: 1.664.000 1.493.000 1.260.000 997.000 943.000
Regnskap for  Lund Barnehage AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.766.000 7.381.000 7.102.000 6.769.000 6.257.000
Driftskostnader -7.543.000 -7.082.000 -6.765.000 -6.700.000 -6.158.000
Driftsresultat 223.000 298.000 338.000 69.000 100.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 14.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 2.000 14.000
Resultat før skatt 224.000 299.000 340.000 70.000 114.000
Skattekostnad -53.000 -66.000 -77.000 -17.000 -30.000
Årsresultat 170.000 233.000 263.000 54.000 84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 244.000 285.000 127.000 35.000 56.000
Sum omløpsmidler 4.111.000 2.285.000 2.038.000 1.941.000 1.779.000
Sum eiendeler 4.355.000 2.570.000 2.165.000 1.976.000 1.835.000
Sum opptjent egenkapital 1.564.000 1.393.000 1.160.000 897.000 843.000
Sum egenkapital 1.664.000 1.493.000 1.260.000 997.000 943.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.692.000 1.077.000 905.000 979.000 892.000
Sum gjeld og egenkapital 4.356.000 2.570.000 2.165.000 1.976.000 1.835.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.341.000 1.148.000 1.252.000 1.234.000 1.175.000
Andre inntekter 6.424.000 6.233.000 5.850.000 5.535.000 5.082.000
Driftsinntekter 7.766.000 7.381.000 7.102.000 6.769.000 6.257.000
Varekostnad -35.000 -98.000 -192.000 -228.000 -223.000
Lønninger -6.075.000 -5.861.000 -5.393.000 -5.418.000 -4.798.000
Avskrivning -64.000 -41.000 -36.000 -23.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.369.000 -1.082.000 -1.144.000 -1.031.000 -1.114.000
Driftskostnader -7.543.000 -7.082.000 -6.765.000 -6.700.000 -6.158.000
Driftsresultat 223.000 298.000 338.000 69.000 100.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 2.000 14.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 2.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 170.000 233.000 263.000 54.000 84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 1.000 6.000 4.000 2.000
Fast eiendom 60.000 67.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 183.000 217.000 121.000 31.000 54.000
Sum varige driftsmidler 243.000 284.000 121.000 31.000 54.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 244.000 285.000 127.000 35.000 56.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 27.000 43.000 36.000 60.000
Andre fordringer 332.000 264.000 275.000 299.000 322.000
Sum investeringer 419.000 419.000 419.000 579.000 579.000
Kasse, bank 3.360.000 1.575.000 1.302.000 1.027.000 817.000
Sum omløpsmidler 4.111.000 2.285.000 2.038.000 1.941.000 1.779.000
Sum eiendeler 4.355.000 2.570.000 2.165.000 1.976.000 1.835.000
Sum opptjent egenkapital 1.564.000 1.393.000 1.160.000 897.000 843.000
Sum egenkapital 1.664.000 1.493.000 1.260.000 997.000 943.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 167.000 160.000 31.000 96.000 96.000
Betalbar skatt 53.000 60.000 80.000 19.000 32.000
Skyldig offentlige avgifter 382.000 372.000 333.000 367.000 344.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.089.000 484.000 462.000 497.000 420.000
Sum kortsiktig gjeld 2.692.000 1.077.000 905.000 979.000 892.000
Sum gjeld og egenkapital 4.356.000 2.570.000 2.165.000 1.976.000 1.835.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.419.000 1.208.000 1.133.000 962.000 887.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.1 2.3 2 2
Likviditetsgrad 2 1.5 2.1 2.3 2 2
Soliditet 38.2 58.1 58.2 50.5 51.4
Resultatgrad 2.9 4.0 4.8 1 1.6
Rentedekningsgrad 298.0 3
Gjeldsgrad 1.6 0.7 0.7 1 0.9
Total kapitalrentabilitet 5.1 11.7 15.7 3.6 6.2
Signatur
26.09.2022
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex