Lund Asker As
Juridisk navn:  Lund Asker As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o L. A. Lund AS Olav Selvaags plass 5 c/o L. A. Lund AS Olav Selvaags plass 5 Fax:
0252 Oslo 252 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 999228070
Aksjekapital: 470.000 NOK
Etableringsdato: 9/2/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Aider Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
33.96%
Resultat  
  
126.4%
Egenkapital  
  
-0.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.994.000 6.714.000 6.265.000 8.413.000 8.317.000
Resultat: 823.000 -3.118.000 -1.470.000 5.398.000 3.326.000
Egenkapital: 76.156.000 76.611.000 77.024.000 10.969.000 42.732.000
Regnskap for  Lund Asker As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.994.000 6.714.000 6.265.000 8.413.000 8.317.000
Driftskostnader -8.042.000 -9.689.000 -7.215.000 -1.920.000 -4.124.000
Driftsresultat 953.000 -2.976.000 -950.000 6.492.000 4.192.000
Finansinntekter 2.000 441.000 890.000 797.000
Finanskostnader -130.000 -144.000 -961.000 -1.984.000 -1.663.000
Finans -130.000 -142.000 -520.000 -1.094.000 -866.000
Resultat før skatt 823.000 -3.118.000 -1.470.000 5.398.000 3.326.000
Skattekostnad -181.000 686.000 324.000 -929.000 -501.000
Årsresultat 642.000 -2.432.000 -1.147.000 4.469.000 2.825.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 88.499.000 90.332.000 89.612.000 116.567.000 116.781.000
Sum omløpsmidler 868.000 559.000 1.070.000 6.406.000 5.468.000
Sum eiendeler 89.367.000 90.891.000 90.682.000 122.973.000 122.249.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 505.000
Sum egenkapital 76.156.000 76.611.000 77.024.000 10.969.000 42.732.000
Sum langsiktig gjeld 11.938.000 12.950.000 10.278.000 74.857.000 76.678.000
Sum kortsiktig gjeld 1.272.000 1.330.000 3.380.000 37.146.000 2.839.000
Sum gjeld og egenkapital 89.366.000 90.891.000 90.682.000 122.972.000 122.250.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 8.994.000 6.714.000 6.265.000 8.413.000 8.317.000
Driftsinntekter 8.994.000 6.714.000 6.265.000 8.413.000 8.317.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -3.148.000 -3.032.000 -1.006.000 -983.000 -983.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.894.000 -6.657.000 -6.209.000 -937.000 -3.141.000
Driftskostnader -8.042.000 -9.689.000 -7.215.000 -1.920.000 -4.124.000
Driftsresultat 953.000 -2.976.000 -950.000 6.492.000 4.192.000
Finansinntekter 2.000 441.000 890.000 797.000
Finanskostnader -130.000 -144.000 -961.000 -1.984.000 -1.663.000
Finans -130.000 -142.000 -520.000 -1.094.000 -866.000
Konsernbidrag 0 -2.179.000 0
Utbytte 0 -34.054.000 0
Årsresultat 642.000 -2.432.000 -1.147.000 4.469.000 2.825.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 88.499.000 90.332.000 89.612.000 89.648.000 90.632.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 88.499.000 90.332.000 89.612.000 89.648.000 90.632.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 26.918.000 26.149.000
Sum anleggsmidler 88.499.000 90.332.000 89.612.000 116.567.000 116.781.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 261.000 428.000 48.000 0 47.000
Andre fordringer 607.000 124.000 271.000 5.833.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.000 751.000 573.000 5.378.000
Sum omløpsmidler 868.000 559.000 1.070.000 6.406.000 5.468.000
Sum eiendeler 89.367.000 90.891.000 90.682.000 122.973.000 122.249.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 505.000
Sum egenkapital 76.156.000 76.611.000 77.024.000 10.969.000 42.732.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.967.000 7.096.000 7.212.000 6.888.000 6.834.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 2.035.000
Sum langsiktig gjeld 11.938.000 12.950.000 10.278.000 74.857.000 76.678.000
Leverandørgjeld 1.089.000 1.174.000 3.125.000 14.000 54.000
Betalbar skatt 0 224.000 371.000
Skyldig offentlige avgifter 0 13.000 0
Utbytte 0 -34.054.000 0
Annen kortsiktig gjeld 183.000 156.000 255.000 2.840.000 379.000
Sum kortsiktig gjeld 1.272.000 1.330.000 3.380.000 37.146.000 2.839.000
Sum gjeld og egenkapital 89.366.000 90.891.000 90.682.000 122.972.000 122.250.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -404.000 -771.000 -2.310.000 -30.740.000 2.629.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.4 0.3 0.2 1.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.4 0.3 0.2 1.9
Soliditet 85.2 84.3 84.9 8.9 3
Resultatgrad 10.6 -44.3 -15.2 77.2 50.4
Rentedekningsgrad 7.3 -20.7 3.3 2.5
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 10.2 1.9
Total kapitalrentabilitet 1.1 -3.3 -0.6 6 4.1
Signatur
11.07.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex