Lund Aqua Sales As
Juridisk navn:  Lund Aqua Sales As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 52 Nylinna 34 Fax:
3071 Sande I Vestfold 3070 Sande I Vestfold
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 918691235
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/4/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hedemarks Revisjonsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
34.11%
Egenkapital  
  
-23.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 60.000 0 0 0
Resultat: -508.000 -771.000 -918.000 -568.000
Egenkapital: -2.660.000 -2.152.000 -1.382.000 -464.000
Regnskap for  Lund Aqua Sales As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 60.000 0 0 0
Driftskostnader -567.000 -771.000 -918.000 -568.000
Driftsresultat -508.000 -771.000 -918.000 -568.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -508.000 -771.000 -918.000 -568.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -508.000 -771.000 -918.000 -568.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 15.000 15.000 15.000 80.000
Sum eiendeler 15.000 15.000 15.000 80.000
Sum opptjent egenkapital -2.764.000 -2.257.000 -1.486.000 -568.000
Sum egenkapital -2.660.000 -2.152.000 -1.382.000 -464.000
Sum langsiktig gjeld 298.000 308.000 208.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 2.377.000 1.860.000 1.189.000 439.000
Sum gjeld og egenkapital 15.000 15.000 15.000 80.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 60.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -460.000 -615.000 -489.000 -380.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -107.000 -156.000 -429.000 -188.000
Driftskostnader -567.000 -771.000 -918.000 -568.000
Driftsresultat -508.000 -771.000 -918.000 -568.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -508.000 -771.000 -918.000 -568.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 15.000 15.000 15.000 80.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler 15.000 15.000 15.000 80.000
Sum eiendeler 15.000 15.000 15.000 80.000
Sum opptjent egenkapital -2.764.000 -2.257.000 -1.486.000 -568.000
Sum egenkapital -2.660.000 -2.152.000 -1.382.000 -464.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 298.000 308.000 208.000 105.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.377.000 1.860.000 1.189.000 439.000
Sum kortsiktig gjeld 2.377.000 1.860.000 1.189.000 439.000
Sum gjeld og egenkapital 15.000 15.000 15.000 80.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.362.000 -1.845.000 -1.174.000 -359.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0.2
Soliditet -17.733.3 -9213.3
Resultatgrad -846.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 - -1.2
Total kapitalrentabilitet -3.386.7 -4818.8 -
Signatur
14.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.03.2017
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex