Lund Alpin Lodge As
Juridisk navn:  Lund Alpin Lodge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92490900
Hamresandveien 1 Hamresandveien 1 Fax:
4656 Hamresanden 4656 Hamresanden
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 995159422
Aksjekapital: 243.000 NOK
Etableringsdato: 1/28/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lundens Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.03%
Resultat  
  
-8.11%
Egenkapital  
  
24.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 522.000 497.000 0 300.000 0
Resultat: -160.000 -148.000 -570.000 2.413.000 -21.000
Egenkapital: -1.350.000 -1.795.000 2.079.000 2.648.000 230.000
Regnskap for  Lund Alpin Lodge As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 522.000 497.000 0 300.000 0
Driftskostnader -582.000 -340.000 -400.000 -1.279.000 -21.000
Driftsresultat -59.000 157.000 -400.000 -979.000 -21.000
Finansinntekter 0 3.647.000 0
Finanskostnader -100.000 -305.000 -169.000 -255.000 0
Finans -100.000 -305.000 -169.000 3.392.000 0
Resultat før skatt -160.000 -148.000 -570.000 2.413.000 -21.000
Skattekostnad 35.000 268.000 0 5.000 5.000
Årsresultat -125.000 120.000 -570.000 2.418.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.169.000 2.570.000 8.033.000 8.033.000 241.000
Sum omløpsmidler 1.268.000 1.566.000 16.000 2.201.000 3.000
Sum eiendeler 3.437.000 4.136.000 8.049.000 10.234.000 244.000
Sum opptjent egenkapital -1.593.000 -2.038.000 1.836.000 2.405.000 -13.000
Sum egenkapital -1.350.000 -1.795.000 2.079.000 2.648.000 230.000
Sum langsiktig gjeld 4.786.000 5.667.000 5.596.000 7.285.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 264.000 375.000 300.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 3.437.000 4.136.000 8.050.000 10.233.000 244.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 522.000 497.000 0 300.000 0
Driftsinntekter 522.000 497.000 0 300.000 0
Varekostnad -10.000 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -401.000 -7.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -181.000 -333.000 -390.000 -1.279.000 -21.000
Driftskostnader -582.000 -340.000 -400.000 -1.279.000 -21.000
Driftsresultat -59.000 157.000 -400.000 -979.000 -21.000
Finansinntekter 0 3.647.000 0
Finanskostnader -100.000 -305.000 -169.000 -255.000 0
Finans -100.000 -305.000 -169.000 3.392.000 0
Konsernbidrag 569.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -125.000 120.000 -570.000 2.418.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.169.000 2.570.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.169.000 2.570.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.033.000 8.033.000 241.000
Sum anleggsmidler 2.169.000 2.570.000 8.033.000 8.033.000 241.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 520.000 15.000 0 0 0
Andre fordringer 15.000 34.000 3.000 338.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.000 125.000 14.000 1.862.000 3.000
Sum omløpsmidler 1.268.000 1.566.000 16.000 2.201.000 3.000
Sum eiendeler 3.437.000 4.136.000 8.049.000 10.234.000 244.000
Sum opptjent egenkapital -1.593.000 -2.038.000 1.836.000 2.405.000 -13.000
Sum egenkapital -1.350.000 -1.795.000 2.079.000 2.648.000 230.000
Sum avsetninger til forpliktelser 164.000 38.000 0 0 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 400.000 300.000 0
Sum langsiktig gjeld 4.786.000 5.667.000 5.596.000 7.285.000 5.000
Leverandørgjeld 1.000 16.000 -25.000 0 9.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 248.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 264.000 375.000 300.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 3.437.000 4.136.000 8.050.000 10.233.000 244.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.267.000 1.302.000 -359.000 1.901.000 -6.000
Likviditetsgrad 1 1.268.0 5.9 0 7.3 0.3
Likviditetsgrad 2 1.268.0 5.9 0 7.3 0.3
Soliditet -39.3 -43.4 25.8 25.9 94.3
Resultatgrad -11.3 31.6 -326.3
Rentedekningsgrad -0.6 0.5 -2.4 -3.8
Gjeldsgrad -3.5 -3.3 2.9 2.9 0.1
Total kapitalrentabilitet -1.7 3.8 26.1 -8.6
Signatur
22.09.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.09.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex