Lund Alnabru As
Juridisk navn:  Lund Alnabru As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olav Selvaags Plass 5 Olav Selvaags Plass 5 Fax:
0252 Oslo 252 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991693009
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Aider Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.09%
Resultat  
  
-7.33%
Egenkapital  
  
3.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.419.000 9.317.000 8.976.000 8.097.000 8.000.000
Resultat: 4.390.000 4.737.000 3.917.000 2.742.000 3.139.000
Egenkapital: 10.459.000 10.059.000 9.582.000 9.043.000 9.308.000
Regnskap for  Lund Alnabru As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.419.000 9.317.000 8.976.000 8.097.000 8.000.000
Driftskostnader -4.267.000 -4.148.000 -3.785.000 -4.123.000 -3.836.000
Driftsresultat 5.151.000 5.169.000 5.191.000 3.975.000 4.164.000
Finansinntekter 7.000 4.000 0 4.000
Finanskostnader -761.000 -439.000 -1.279.000 -1.234.000 -1.030.000
Finans -761.000 -432.000 -1.275.000 -1.234.000 -1.026.000
Resultat før skatt 4.390.000 4.737.000 3.917.000 2.742.000 3.139.000
Skattekostnad -966.000 -1.042.000 -862.000 -609.000 -728.000
Årsresultat 3.424.000 3.695.000 3.055.000 2.133.000 2.412.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 48.842.000 49.609.000 50.660.000 51.423.000 51.574.000
Sum omløpsmidler 322.000 415.000 430.000 630.000 126.000
Sum eiendeler 49.164.000 50.024.000 51.090.000 52.053.000 51.700.000
Sum opptjent egenkapital 3.299.000 2.899.000 2.422.000 1.883.000 2.148.000
Sum egenkapital 10.459.000 10.059.000 9.582.000 9.043.000 9.308.000
Sum langsiktig gjeld 37.386.000 38.883.000 40.862.000 479.000 587.000
Sum kortsiktig gjeld 1.318.000 1.082.000 647.000 42.532.000 41.805.000
Sum gjeld og egenkapital 49.163.000 50.024.000 51.091.000 52.054.000 51.700.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 8.097.000 8.000.000
Andre inntekter 9.419.000 9.317.000 8.976.000 0 0
Driftsinntekter 9.419.000 9.317.000 8.976.000 8.097.000 8.000.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -1.053.000 -1.051.000 -1.090.000 -2.224.000 -2.224.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.214.000 -3.097.000 -2.695.000 -1.899.000 -1.612.000
Driftskostnader -4.267.000 -4.148.000 -3.785.000 -4.123.000 -3.836.000
Driftsresultat 5.151.000 5.169.000 5.191.000 3.975.000 4.164.000
Finansinntekter 7.000 4.000 0 4.000
Finanskostnader -761.000 -439.000 -1.279.000 -1.234.000 -1.030.000
Finans -761.000 -432.000 -1.275.000 -1.234.000 -1.026.000
Konsernbidrag 0 -2.399.000 -2.613.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.424.000 3.695.000 3.055.000 2.133.000 2.412.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 48.842.000 49.609.000 50.660.000 49.350.000 51.574.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 2.072.000 0
Sum varige driftsmidler 48.842.000 49.609.000 50.660.000 51.423.000 51.574.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 48.842.000 49.609.000 50.660.000 51.423.000 51.574.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 234.000 328.000 283.000 0 0
Andre fordringer 65.000 63.000 41.000 630.000 126.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 23.000 24.000 107.000 0 0
Sum omløpsmidler 322.000 415.000 430.000 630.000 126.000
Sum eiendeler 49.164.000 50.024.000 51.090.000 52.053.000 51.700.000
Sum opptjent egenkapital 3.299.000 2.899.000 2.422.000 1.883.000 2.148.000
Sum egenkapital 10.459.000 10.059.000 9.582.000 9.043.000 9.308.000
Sum avsetninger til forpliktelser 878.000 765.000 631.000 479.000 587.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 41.449.000 41.787.000
Sum langsiktig gjeld 37.386.000 38.883.000 40.862.000 479.000 587.000
Leverandørgjeld 832.000 991.000 564.000 345.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 64.000 48.000 0 0 10.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 421.000 43.000 83.000 738.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 1.318.000 1.082.000 647.000 42.532.000 41.805.000
Sum gjeld og egenkapital 49.163.000 50.024.000 51.091.000 52.054.000 51.700.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -996.000 -667.000 -217.000 -41.902.000 -41.679.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 0.7 0 0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.7 0 0
Soliditet 21.3 20.1 18.8 17.4 1
Resultatgrad 54.7 55.5 57.8 49.1 5
Rentedekningsgrad 6.8 11.8 4.1 3.2 4
Gjeldsgrad 3.7 4.0 4.3 4.8 4.6
Total kapitalrentabilitet 10.5 10.3 10.2 7.6 8.1
Signatur
11.07.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex