Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lund 2040 I As
Juridisk navn:  Lund 2040 I As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Østerveien 6 Østerveien 6 Fax:
4631 Kristiansand S 4631 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 922867283
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/20/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Beint Lian AS
Regnskapsfører: It Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
103.2%
Resultat  
  
264.84%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 2.158.000 1.062.000 509.000
Resultat: 934.000 256.000 0
Egenkapital: 31.000 31.000 30.000
Regnskap for  Lund 2040 I As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 2.158.000 1.062.000 509.000
Driftskostnader -574.000 -272.000 -112.000
Driftsresultat 1.584.000 790.000 397.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -650.000 -534.000 -397.000
Finans -650.000 -534.000 -397.000
Resultat før skatt 934.000 256.000 0
Skattekostnad -205.000 -56.000 0
Årsresultat 729.000 200.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.637.000 18.112.000 18.112.000
Sum omløpsmidler 1.023.000 243.000 218.000
Sum eiendeler 29.660.000 18.355.000 18.330.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 1.000 0
Sum egenkapital 31.000 31.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 29.622.000 18.320.000 18.160.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 4.000 140.000
Sum gjeld og egenkapital 29.660.000 18.355.000 18.330.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 813.000 0
Andre inntekter 1.345.000 1.062.000 509.000
Driftsinntekter 2.158.000 1.062.000 509.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -574.000 -272.000 -112.000
Driftskostnader -574.000 -272.000 -112.000
Driftsresultat 1.584.000 790.000 397.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -650.000 -534.000 -397.000
Finans -650.000 -534.000 -397.000
Konsernbidrag -728.000 -200.000 0
Utbytte 0
Årsresultat 729.000 200.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 28.637.000 18.112.000 18.112.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 28.637.000 18.112.000 18.112.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 28.637.000 18.112.000 18.112.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 872.000 243.000 218.000
Sum omløpsmidler 1.023.000 243.000 218.000
Sum eiendeler 29.660.000 18.355.000 18.330.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 1.000 0
Sum egenkapital 31.000 31.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 143.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 29.622.000 18.320.000 18.160.000
Leverandørgjeld 7.000 3.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 137.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 4.000 140.000
Sum gjeld og egenkapital 29.660.000 18.355.000 18.330.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.016.000 239.000 78.000
Likviditetsgrad 1 146.1 60.8 1.6
Likviditetsgrad 2 146.1 60.8 1.6
Soliditet 0.1 0.2 0.2
Resultatgrad 73.4 74.4 7
Rentedekningsgrad 2.4 1.5 1
Gjeldsgrad 955.8 591.1 6
Total kapitalrentabilitet 5.3 4.3 2.2
Signatur
12.02.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex