Lofoss Fisk AS
Juridisk navn:  Lofoss Fisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61344199
v/Endre Røn Fax: 61344199
2960 Røn 2967 Lomen
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Slidre
Org.nr: 859124062
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/25/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Slidre Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.39%
Resultat  
  
-99.09%
Egenkapital  
  
0.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.228.000 2.543.000 2.493.000 2.683.000 2.640.000
Resultat: 7.000 770.000 493.000 566.000 678.000
Egenkapital: 4.666.000 4.661.000 4.061.000 3.681.000 3.250.000
Regnskap for  Lofoss Fisk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.228.000 2.543.000 2.493.000 2.683.000 2.640.000
Driftskostnader -2.190.000 -1.822.000 -2.029.000 -2.142.000 -1.974.000
Driftsresultat 37.000 720.000 463.000 541.000 667.000
Finansinntekter 44.000 50.000 30.000 25.000 12.000
Finanskostnader -75.000 0 0 0 0
Finans -31.000 50.000 30.000 25.000 12.000
Resultat før skatt 7.000 770.000 493.000 566.000 678.000
Skattekostnad -3.000 -169.000 -113.000 -135.000 -170.000
Årsresultat 4.000 600.000 380.000 431.000 508.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.098.000 696.000 827.000 506.000 448.000
Sum omløpsmidler 4.640.000 4.638.000 4.489.000 4.182.000 3.658.000
Sum eiendeler 5.738.000 5.334.000 5.316.000 4.688.000 4.106.000
Sum opptjent egenkapital 4.546.000 4.541.000 3.941.000 3.561.000 3.130.000
Sum egenkapital 4.666.000 4.661.000 4.061.000 3.681.000 3.250.000
Sum langsiktig gjeld 16.000 13.000 16.000 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.057.000 660.000 1.238.000 1.004.000 857.000
Sum gjeld og egenkapital 5.739.000 5.334.000 5.315.000 4.688.000 4.107.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.228.000 2.532.000 2.488.000 2.683.000 2.640.000
Andre inntekter 11.000 5.000 0 1.000
Driftsinntekter 2.228.000 2.543.000 2.493.000 2.683.000 2.640.000
Varekostnad -979.000 -622.000 -970.000 -1.235.000 -826.000
Lønninger -820.000 -678.000 -679.000 -618.000 -656.000
Avskrivning -170.000 -146.000 -109.000 -57.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -221.000 -376.000 -271.000 -232.000 -449.000
Driftskostnader -2.190.000 -1.822.000 -2.029.000 -2.142.000 -1.974.000
Driftsresultat 37.000 720.000 463.000 541.000 667.000
Finansinntekter 44.000 50.000 30.000 25.000 12.000
Finanskostnader -75.000 0 0 0 0
Finans -31.000 50.000 30.000 25.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 4.000 600.000 380.000 431.000 508.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
Maskiner anlegg 799.000 298.000 330.000 376.000 331.000
Driftsløsøre 266.000 364.000 463.000 96.000 83.000
Sum varige driftsmidler 1.098.000 696.000 827.000 506.000 448.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.098.000 696.000 827.000 506.000 448.000
Varebeholdning 554.000 558.000 451.000 418.000 705.000
Kundefordringer 183.000 361.000 2.570.000 1.360.000 947.000
Andre fordringer 49.000 115.000 261.000 137.000 146.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.855.000 3.603.000 1.207.000 2.194.000 1.788.000
Sum omløpsmidler 4.640.000 4.638.000 4.489.000 4.182.000 3.658.000
Sum eiendeler 5.738.000 5.334.000 5.316.000 4.688.000 4.106.000
Sum opptjent egenkapital 4.546.000 4.541.000 3.941.000 3.561.000 3.130.000
Sum egenkapital 4.666.000 4.661.000 4.061.000 3.681.000 3.250.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 13.000 16.000 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.000 13.000 16.000 3.000 0
Leverandørgjeld 791.000 118.000 805.000 557.000 276.000
Betalbar skatt 172.000 101.000 132.000 173.000
Skyldig offentlige avgifter 190.000 306.000 270.000 262.000 363.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 76.000 63.000 63.000 53.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 1.057.000 660.000 1.238.000 1.004.000 857.000
Sum gjeld og egenkapital 5.739.000 5.334.000 5.315.000 4.688.000 4.107.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.583.000 3.978.000 3.251.000 3.178.000 2.801.000
Likviditetsgrad 1 4.4 7 3.6 4.2 4.3
Likviditetsgrad 2 3.9 6.2 3.3 3.7 3.4
Soliditet 81.3 87.4 76.4 78.5 79.1
Resultatgrad 1.7 28.3 18.6 20.2 25.3
Rentedekningsgrad 0.5
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 1.4 14.4 9.3 12.1 16.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex