Lockert Gårdsdrift As
Juridisk navn:  Lockert Gårdsdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fosseveien 436 Signaldalen Fax:
9046 Oteren 9046 Oteren
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Storfjord
Org.nr: 913569628
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/16/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomihuset Storfjord As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.91%
Resultat  
  
466.67%
Egenkapital  
  
52.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.459.000 3.091.000 2.905.000 2.100.000 2.518.000
Resultat: 34.000 6.000 169.000 -215.000 209.000
Egenkapital: -22.000 -46.000 -49.000 -218.000 -4.000
Regnskap for  Lockert Gårdsdrift As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.459.000 3.091.000 2.905.000 2.100.000 2.518.000
Driftskostnader -3.307.000 -2.990.000 -2.634.000 -2.228.000 -2.222.000
Driftsresultat 153.000 102.000 271.000 -128.000 296.000
Finansinntekter 6.000 7.000 5.000 5.000 7.000
Finanskostnader -124.000 -104.000 -107.000 -92.000 -93.000
Finans -118.000 -97.000 -102.000 -87.000 -86.000
Resultat før skatt 34.000 6.000 169.000 -215.000 209.000
Skattekostnad -11.000 -2.000 0 0 0
Årsresultat 23.000 4.000 169.000 -215.000 209.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.516.000 2.583.000 2.689.000 2.392.000 2.547.000
Sum omløpsmidler 658.000 328.000 427.000 383.000 451.000
Sum eiendeler 3.174.000 2.911.000 3.116.000 2.775.000 2.998.000
Sum opptjent egenkapital -52.000 -76.000 -79.000 -248.000 -34.000
Sum egenkapital -22.000 -46.000 -49.000 -218.000 -4.000
Sum langsiktig gjeld 1.766.000 1.971.000 2.163.000 2.100.000 2.277.000
Sum kortsiktig gjeld 1.430.000 986.000 1.002.000 893.000 725.000
Sum gjeld og egenkapital 3.174.000 2.911.000 3.116.000 2.775.000 2.998.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.121.000 2.162.000 1.966.000 1.393.000 1.621.000
Andre inntekter 1.338.000 929.000 939.000 707.000 897.000
Driftsinntekter 3.459.000 3.091.000 2.905.000 2.100.000 2.518.000
Varekostnad -915.000 -796.000 -839.000 -550.000 -639.000
Lønninger -779.000 -800.000 -654.000 -623.000 -540.000
Avskrivning -171.000 -213.000 -195.000 -178.000 -173.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.471.000 -1.245.000 -946.000 -877.000 -874.000
Driftskostnader -3.307.000 -2.990.000 -2.634.000 -2.228.000 -2.222.000
Driftsresultat 153.000 102.000 271.000 -128.000 296.000
Finansinntekter 6.000 7.000 5.000 5.000 7.000
Finanskostnader -124.000 -104.000 -107.000 -92.000 -93.000
Finans -118.000 -97.000 -102.000 -87.000 -86.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 4.000 169.000 -215.000 209.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 192.000 192.000 192.000 0 0
Fast eiendom 2.073.000 2.172.000 2.272.000 2.216.000 2.316.000
Maskiner anlegg 0 22.000 0 0
Driftsløsøre 239.000 167.000 190.000 164.000 220.000
Sum varige driftsmidler 2.312.000 2.379.000 2.484.000 2.380.000 2.535.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 2.516.000 2.583.000 2.689.000 2.392.000 2.547.000
Varebeholdning 220.000 191.000 127.000 232.000 107.000
Kundefordringer 109.000 87.000 213.000 82.000 168.000
Andre fordringer 300.000 38.000 64.000 51.000 149.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 28.000 12.000 24.000 18.000 27.000
Sum omløpsmidler 658.000 328.000 427.000 383.000 451.000
Sum eiendeler 3.174.000 2.911.000 3.116.000 2.775.000 2.998.000
Sum opptjent egenkapital -52.000 -76.000 -79.000 -248.000 -34.000
Sum egenkapital -22.000 -46.000 -49.000 -218.000 -4.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 462.000 302.000 238.000 262.000 303.000
Sum langsiktig gjeld 1.766.000 1.971.000 2.163.000 2.100.000 2.277.000
Leverandørgjeld 738.000 571.000 575.000 478.000 329.000
Betalbar skatt 11.000 2.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 27.000 24.000 18.000 26.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 191.000 85.000 165.000 136.000 69.000
Sum kortsiktig gjeld 1.430.000 986.000 1.002.000 893.000 725.000
Sum gjeld og egenkapital 3.174.000 2.911.000 3.116.000 2.775.000 2.998.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -772.000 -658.000 -575.000 -510.000 -274.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.3 0.4 0.4 0.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.3 0.2 0.5
Soliditet -0.7 -1.6 -1.6 -7.9 -0.1
Resultatgrad 4.4 3.3 9.3 -6.1 11.8
Rentedekningsgrad 1.2 1 2.5 -1.4 3.2
Gjeldsgrad -145.3 -64.3 -64.6 -13.7 -750.5
Total kapitalrentabilitet 5.0 3.7 8.9 -4.4 10.1
Signatur
06.05.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex