Live Seafood As
Juridisk navn:  Live Seafood As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hopsnesvegen 21 Hopsnesvegen 21 Fax:
5232 Paradis 5232 Paradis
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 998298202
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/26/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Edb & Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
6.25%
Egenkapital  
  
-3.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -15.000 -16.000 -17.000 -19.000 -163.000
Egenkapital: -446.000 -431.000 -415.000 -398.000 -379.000
Regnskap for  Live Seafood As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -16.000 -17.000 -19.000 -163.000
Driftsresultat -15.000 -16.000 -17.000 -19.000 -163.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -15.000 -16.000 -17.000 -19.000 -163.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -16.000 -17.000 -19.000 -163.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000 40.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 366.000 82.000 2.000 2.000 15.000
Sum eiendeler 406.000 122.000 2.000 2.000 15.000
Sum opptjent egenkapital -476.000 -461.000 -445.000 -428.000 -409.000
Sum egenkapital -446.000 -431.000 -415.000 -398.000 -379.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 851.000 553.000 417.000 400.000 394.000
Sum gjeld og egenkapital 405.000 122.000 2.000 2.000 15.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -16.000 -17.000 -19.000 -163.000
Driftskostnader -15.000 -16.000 -17.000 -19.000 -163.000
Driftsresultat -15.000 -16.000 -17.000 -19.000 -163.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 -16.000 -17.000 -19.000 -163.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 40.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 40.000 40.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 360.000 80.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 2.000 2.000 2.000 15.000
Sum omløpsmidler 366.000 82.000 2.000 2.000 15.000
Sum eiendeler 406.000 122.000 2.000 2.000 15.000
Sum opptjent egenkapital -476.000 -461.000 -445.000 -428.000 -409.000
Sum egenkapital -446.000 -431.000 -415.000 -398.000 -379.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 747.000 424.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 17.000 266.000 276.000 139.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 100.000 112.000 152.000 125.000 255.000
Sum kortsiktig gjeld 851.000 553.000 417.000 400.000 394.000
Sum gjeld og egenkapital 405.000 122.000 2.000 2.000 15.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -485.000 -471.000 -415.000 -398.000 -379.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.1 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.4 0.1 0 0 0.1
Soliditet -110.1 -353.3 -2526.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.9 -1.3 -1.0
Total kapitalrentabilitet -3.7 -13.1 -1086.7
Signatur
08.02.2019
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex