Linne Hotel AS
Juridisk navn:  Linne Hotel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23170000
Postboks 4 Linderud Statsråd Mathiesens Vei 12 Fax: 23170001
0517 Oslo 598 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 830516972
Aksjekapital: 810.000 NOK
Antall ansatte: 89
Etableringsdato: 7/30/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.13%
Resultat  
  
74.53%
Egenkapital  
  
-10.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 83.043.000 73.404.000 59.204.000 50.857.000 51.780.000
Resultat: -638.000 -2.505.000 -4.079.000 -2.657.000 -1.489.000
Egenkapital: -5.625.000 -5.085.000 -2.988.000 -997.000 -463.000
Regnskap for  Linne Hotel AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 83.043.000 73.404.000 59.204.000 50.857.000 51.780.000
Driftskostnader -83.616.000 -75.846.000 -63.189.000 -53.410.000 -53.090.000
Driftsresultat -573.000 -2.441.000 -3.984.000 -2.552.000 -1.311.000
Finansinntekter 1.000 3.000 3.000 5.000 10.000
Finanskostnader -66.000 -67.000 -98.000 -109.000 -188.000
Finans -65.000 -64.000 -95.000 -104.000 -178.000
Resultat før skatt -638.000 -2.505.000 -4.079.000 -2.657.000 -1.489.000
Skattekostnad 98.000 408.000 838.000 554.000 210.000
Årsresultat -540.000 -2.097.000 -3.241.000 -2.103.000 -1.279.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.469.000 5.411.000 5.143.000 4.911.000 6.484.000
Sum omløpsmidler 9.146.000 5.631.000 7.536.000 8.216.000 6.158.000
Sum eiendeler 14.615.000 11.042.000 12.679.000 13.127.000 12.642.000
Sum opptjent egenkapital -12.826.000 -12.286.000 -10.189.000 -5.380.000 -4.845.000
Sum egenkapital -5.625.000 -5.085.000 -2.988.000 -997.000 -463.000
Sum langsiktig gjeld 3.049.000 3.768.000 4.488.000 4.200.000 4.800.000
Sum kortsiktig gjeld 17.191.000 12.359.000 11.180.000 9.925.000 8.305.000
Sum gjeld og egenkapital 14.615.000 11.042.000 12.680.000 13.127.000 12.642.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 83.022.000 73.389.000 59.197.000 50.430.000 51.777.000
Andre inntekter 21.000 16.000 7.000 427.000 3.000
Driftsinntekter 83.043.000 73.404.000 59.204.000 50.857.000 51.780.000
Varekostnad -8.599.000 -7.977.000 -6.243.000 -5.273.000 -5.662.000
Lønninger -30.916.000 -27.438.000 -22.416.000 -19.028.000 -18.561.000
Avskrivning -782.000 -1.131.000 -2.140.000 -2.073.000 -1.961.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.319.000 -39.300.000 -32.390.000 -27.036.000 -26.906.000
Driftskostnader -83.616.000 -75.846.000 -63.189.000 -53.410.000 -53.090.000
Driftsresultat -573.000 -2.441.000 -3.984.000 -2.552.000 -1.311.000
Finansinntekter 1.000 3.000 3.000 5.000 10.000
Finanskostnader -66.000 -67.000 -98.000 -109.000 -188.000
Finans -65.000 -64.000 -95.000 -104.000 -178.000
Konsernbidrag 0 0 1.250.000 1.568.000 1.253.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -540.000 -2.097.000 -3.241.000 -2.103.000 -1.279.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.173.000 3.075.000 2.667.000 1.829.000 1.798.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.286.000 2.326.000 2.467.000 3.072.000 4.676.000
Sum varige driftsmidler 2.286.000 2.326.000 2.467.000 3.072.000 4.676.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 5.469.000 5.411.000 5.143.000 4.911.000 6.484.000
Varebeholdning 493.000 589.000 639.000 398.000 394.000
Kundefordringer 4.091.000 3.332.000 2.214.000 2.719.000 1.570.000
Andre fordringer 311.000 298.000 1.534.000 2.218.000 2.406.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.251.000 1.412.000 3.149.000 2.881.000 1.788.000
Sum omløpsmidler 9.146.000 5.631.000 7.536.000 8.216.000 6.158.000
Sum eiendeler 14.615.000 11.042.000 12.679.000 13.127.000 12.642.000
Sum opptjent egenkapital -12.826.000 -12.286.000 -10.189.000 -5.380.000 -4.845.000
Sum egenkapital -5.625.000 -5.085.000 -2.988.000 -997.000 -463.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.049.000 3.768.000 4.488.000 4.200.000 4.800.000
Leverandørgjeld 9.813.000 6.604.000 4.776.000 3.846.000 2.558.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.453.000 1.635.000 1.482.000 1.217.000 1.170.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.925.000 4.120.000 4.922.000 4.862.000 4.577.000
Sum kortsiktig gjeld 17.191.000 12.359.000 11.180.000 9.925.000 8.305.000
Sum gjeld og egenkapital 14.615.000 11.042.000 12.680.000 13.127.000 12.642.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.045.000 -6.728.000 -3.644.000 -1.709.000 -2.147.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.7 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.6 0.8 0.7
Soliditet -38.5 -46.1 -23.6 -7.6 -3.7
Resultatgrad -0.7 -3.3 -6.7 -2.5
Rentedekningsgrad -8.7 -36.4 -40.7 -23.4 -6.9
Gjeldsgrad -3.6 -3.2 -5.2 -14.2 -28.3
Total kapitalrentabilitet -3.9 -22.1 -31.4 -19.4 -10.3
Signatur
16.10.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.10.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex