Linkjendal Bilforretning AS
Juridisk navn:  Linkjendal Bilforretning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35986850
Gamle Sørlandske 74 Gamle Sørlandske 74 Fax: 35992380
3766 Sannidal 3766 Sannidal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kragerø
Org.nr: 932728982
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 1/5/1976 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.51%
Resultat  
  
-86.68%
Egenkapital  
  
-12.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 42.736.000 48.848.000 40.225.000 42.489.000 34.413.000
Resultat: 155.000 1.164.000 403.000 907.000 623.000
Egenkapital: 4.031.000 4.595.000 3.870.000 3.734.000 3.167.000
Regnskap for  Linkjendal Bilforretning AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 42.736.000 48.848.000 40.225.000 42.489.000 34.413.000
Driftskostnader -42.256.000 -47.425.000 -39.517.000 -41.219.000 -33.397.000
Driftsresultat 480.000 1.423.000 707.000 1.270.000 1.016.000
Finansinntekter 2.000 4.000 8.000 8.000 3.000
Finanskostnader -327.000 -263.000 -312.000 -372.000 -396.000
Finans -325.000 -259.000 -304.000 -364.000 -393.000
Resultat før skatt 155.000 1.164.000 403.000 907.000 623.000
Skattekostnad -41.000 -260.000 -87.000 -219.000 -162.000
Årsresultat 113.000 905.000 316.000 688.000 461.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.815.000 5.643.000 5.858.000 6.092.000 6.137.000
Sum omløpsmidler 10.661.000 11.484.000 10.484.000 11.146.000 9.768.000
Sum eiendeler 16.476.000 17.127.000 16.342.000 17.238.000 15.905.000
Sum opptjent egenkapital 3.931.000 4.495.000 3.770.000 3.634.000 3.067.000
Sum egenkapital 4.031.000 4.595.000 3.870.000 3.734.000 3.167.000
Sum langsiktig gjeld 2.958.000 3.224.000 3.886.000 4.489.000 4.948.000
Sum kortsiktig gjeld 9.487.000 9.307.000 8.586.000 9.015.000 7.791.000
Sum gjeld og egenkapital 16.476.000 17.126.000 16.342.000 17.238.000 15.906.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.736.000 48.848.000 40.225.000 42.489.000 34.229.000
Andre inntekter 0 0 0 0 184.000
Driftsinntekter 42.736.000 48.848.000 40.225.000 42.489.000 34.413.000
Varekostnad -32.475.000 -38.375.000 -30.717.000 -33.212.000 -26.646.000
Lønninger -6.991.000 -6.572.000 -6.275.000 -5.989.000 -4.759.000
Avskrivning -275.000 -215.000 -234.000 -239.000 -228.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.515.000 -2.263.000 -2.291.000 -1.779.000 -1.764.000
Driftskostnader -42.256.000 -47.425.000 -39.517.000 -41.219.000 -33.397.000
Driftsresultat 480.000 1.423.000 707.000 1.270.000 1.016.000
Finansinntekter 2.000 4.000 8.000 8.000 3.000
Finanskostnader -327.000 -263.000 -312.000 -372.000 -396.000
Finans -325.000 -259.000 -304.000 -364.000 -393.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -105.000 -180.000 -150.000 -120.000 -165.000
Årsresultat 113.000 905.000 316.000 688.000 461.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.419.000 5.609.000 5.800.000 5.990.000 6.042.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 396.000 34.000 58.000 102.000 95.000
Sum varige driftsmidler 5.815.000 5.643.000 5.858.000 6.092.000 6.137.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.815.000 5.643.000 5.858.000 6.092.000 6.137.000
Varebeholdning 8.806.000 9.345.000 8.814.000 9.641.000 8.459.000
Kundefordringer 909.000 641.000 865.000 698.000 555.000
Andre fordringer 415.000 1.102.000 450.000 217.000 350.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 532.000 395.000 356.000 591.000 405.000
Sum omløpsmidler 10.661.000 11.484.000 10.484.000 11.146.000 9.768.000
Sum eiendeler 16.476.000 17.127.000 16.342.000 17.238.000 15.905.000
Sum opptjent egenkapital 3.931.000 4.495.000 3.770.000 3.634.000 3.067.000
Sum egenkapital 4.031.000 4.595.000 3.870.000 3.734.000 3.167.000
Sum avsetninger til forpliktelser 270.000 390.000 394.000 356.000 200.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.887.000 1.385.000 1.949.000 2.190.000 2.715.000
Sum langsiktig gjeld 2.958.000 3.224.000 3.886.000 4.489.000 4.948.000
Leverandørgjeld 5.063.000 5.899.000 4.572.000 5.026.000 3.608.000
Betalbar skatt 0 267.000 49.000 62.000 0
Skyldig offentlige avgifter 704.000 561.000 630.000 523.000 577.000
Utbytte -105.000 -180.000 -150.000 -120.000 -165.000
Annen kortsiktig gjeld 834.000 1.194.000 1.386.000 1.214.000 891.000
Sum kortsiktig gjeld 9.487.000 9.307.000 8.586.000 9.015.000 7.791.000
Sum gjeld og egenkapital 16.476.000 17.126.000 16.342.000 17.238.000 15.906.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.174.000 2.177.000 1.898.000 2.131.000 1.977.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Soliditet 24.5 26.8 23.7 21.7 19.9
Resultatgrad 1.1 2.9 1.8 3 3.0
Rentedekningsgrad 1.5 5.4 2.3 3.4 2.6
Gjeldsgrad 3.1 2.7 3.2 3.6 4.0
Total kapitalrentabilitet 2.9 8.3 4.4 7.4 6.4
Signatur
19.11.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
19.11.2020
PROKURA HVER FOR SEG
BRATLID POLDEN KAREN
PROKURA HVER FOR SEG
WEFALD GEIR ARNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex