Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Linjebygg As
Juridisk navn:  Linjebygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97507000
Postboks 2602 Grandfjæra 22A Fax: 71256701
6405 Molde 6415 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 929768396
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Antall ansatte: 696
Etableringsdato: 1/16/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.96%
Resultat  
  
-584.6%
Egenkapital  
  
-40.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 705.766.000 916.052.000 764.554.000 362.718.000 553.524.000
Resultat: -28.170.000 5.813.000 -2.869.000 -17.603.000 -31.756.000
Egenkapital: 31.281.000 52.955.000 50.190.000 53.375.000 66.766.000
Regnskap for  Linjebygg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 705.766.000 916.052.000 764.554.000 362.718.000 553.524.000
Driftskostnader -729.129.000 -905.233.000 -761.459.000 -376.334.000 -577.902.000
Driftsresultat -23.363.000 10.819.000 3.094.000 -13.616.000 -24.377.000
Finansinntekter 5.579.000 3.499.000 1.602.000 1.805.000 2.440.000
Finanskostnader -10.385.000 -8.506.000 -7.566.000 -5.792.000 -9.818.000
Finans -4.806.000 -5.007.000 -5.964.000 -3.987.000 -7.378.000
Resultat før skatt -28.170.000 5.813.000 -2.869.000 -17.603.000 -31.756.000
Skattekostnad 6.496.000 -3.048.000 -316.000 4.212.000 7.263.000
Årsresultat -21.674.000 2.765.000 -3.185.000 -13.391.000 -24.493.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 72.569.000 72.561.000 76.476.000 77.788.000 73.830.000
Sum omløpsmidler 190.735.000 287.607.000 230.337.000 156.283.000 210.373.000
Sum eiendeler 263.304.000 360.168.000 306.813.000 234.071.000 284.203.000
Sum opptjent egenkapital 2.765.000 0 0 0
Sum egenkapital 31.281.000 52.955.000 50.190.000 53.375.000 66.766.000
Sum langsiktig gjeld 9.037.000 15.680.000 19.205.000 23.221.000 98.075.000
Sum kortsiktig gjeld 222.987.000 291.533.000 237.418.000 157.476.000 119.362.000
Sum gjeld og egenkapital 263.305.000 360.168.000 306.813.000 234.072.000 284.203.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 703.016.000 916.052.000 763.856.000 362.718.000 552.874.000
Andre inntekter 2.750.000 0 698.000 0 650.000
Driftsinntekter 705.766.000 916.052.000 764.554.000 362.718.000 553.524.000
Varekostnad -139.995.000 -276.449.000 -237.804.000 -83.773.000 -128.617.000
Lønninger -453.073.000 -470.553.000 -389.797.000 -222.650.000 -327.116.000
Avskrivning -15.758.000 -14.810.000 -14.652.000 -7.969.000 -12.593.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -120.303.000 -143.421.000 -119.206.000 -61.942.000 -109.576.000
Driftskostnader -729.129.000 -905.233.000 -761.459.000 -376.334.000 -577.902.000
Driftsresultat -23.363.000 10.819.000 3.094.000 -13.616.000 -24.377.000
Finansinntekter 5.579.000 3.499.000 1.602.000 1.805.000 2.440.000
Finanskostnader -10.385.000 -8.506.000 -7.566.000 -5.792.000 -9.818.000
Finans -4.806.000 -5.007.000 -5.964.000 -3.987.000 -7.378.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -21.674.000 2.765.000 -3.185.000 -13.391.000 -24.493.000
Balanse detaljer          
Goodwill 2.103.000 1.963.000 0 0
Sum Immatrielle midler 27.699.000 21.626.000 23.695.000 26.313.000 23.746.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 37.537.000 45.725.000 44.738.000 46.230.000 32.804.000
Driftsløsøre 2.653.000 529.000 3.362.000 565.000 10.916.000
Sum varige driftsmidler 40.190.000 46.254.000 48.101.000 46.795.000 43.720.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.680.000 4.680.000 4.680.000 4.680.000 6.364.000
Sum anleggsmidler 72.569.000 72.561.000 76.476.000 77.788.000 73.830.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 47.523.000 122.597.000 148.262.000 96.408.000 124.745.000
Andre fordringer 18.106.000 23.677.000 6.489.000 8.039.000 9.779.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 125.106.000 141.333.000 75.586.000 51.836.000 341.000
Sum omløpsmidler 190.735.000 287.607.000 230.337.000 156.283.000 210.373.000
Sum eiendeler 263.304.000 360.168.000 306.813.000 234.071.000 284.203.000
Sum opptjent egenkapital 2.765.000 0 0 0
Sum egenkapital 31.281.000 52.955.000 50.190.000 53.375.000 66.766.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.136.000 4.777.000 5.079.000 4.292.000 2.857.000
Gjeld til kredittinstitutt 82.031.000 50.802.000 49.079.000 39.369.000 21.508.000
Sum langsiktig gjeld 9.037.000 15.680.000 19.205.000 23.221.000 98.075.000
Leverandørgjeld 42.518.000 132.436.000 113.862.000 59.844.000 37.674.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 48.124.000 41.728.000 25.107.000 16.090.000 22.950.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.315.000 66.567.000 49.369.000 42.172.000 37.231.000
Sum kortsiktig gjeld 222.987.000 291.533.000 237.418.000 157.476.000 119.362.000
Sum gjeld og egenkapital 263.305.000 360.168.000 306.813.000 234.072.000 284.203.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -32.252.000 -3.926.000 -7.081.000 -1.193.000 91.011.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 1 1 1.8
Likviditetsgrad 2 0.9 1 1 1 1.8
Soliditet 11.9 14.7 16.4 22.8 23.5
Resultatgrad -3.3 1.2 0.4 -3.8 -4.4
Rentedekningsgrad -2.2 1.3 0.4 -2.4 -2.5
Gjeldsgrad 7.4 5.8 5.1 3.4 3.3
Total kapitalrentabilitet -6.8 4 1.5 -7.7
Signatur
25.11.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.11.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex