Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lillesand Kunstforening
Juridisk navn:  Lillesand Kunstforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91803733
Postboks 188 Fax:
4790 Lillesand 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 976532406
Aksjekapital: 2.406.000 NOK
Etableringsdato: 1/7/1981 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.55%
Resultat  
  
-138.49%
Egenkapital  
  
-3.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 309.000 487.000 258.000 600.000 436.000
Resultat: -92.000 239.000 -72.000 363.000 -78.000
Egenkapital: 2.314.000 2.406.000 2.167.000 2.232.000 0
Regnskap for  Lillesand Kunstforening
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 309.000 487.000 258.000 600.000 436.000
Driftskostnader -402.000 -248.000 -338.000 -237.000 -513.000
Driftsresultat -92.000 239.000 -80.000 363.000 -78.000
Finansinntekter 0 0 9.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 9.000 0 0
Resultat før skatt -92.000 239.000 -72.000 363.000 -78.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -92.000 239.000 -72.000 363.000 -78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.374.000 2.520.000 1.374.000 2.232.000 1.971.000
Sum omløpsmidler 940.000 0 793.000 0 0
Sum eiendeler 2.314.000 2.520.000 2.167.000 2.232.000 1.971.000
Sum opptjent egenkapital 2.314.000 0 2.167.000 2.232.000 0
Sum egenkapital 2.314.000 2.406.000 2.167.000 2.232.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 114.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 100.000
Sum gjeld og egenkapital 2.314.000 2.520.000 2.167.000 2.232.000 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 70.000 93.000 258.000 71.000 436.000
Andre inntekter 239.000 394.000 0 530.000 0
Driftsinntekter 309.000 487.000 258.000 600.000 436.000
Varekostnad 0 0 0 0 -426.000
Lønninger 0 0 -9.000 0 -44.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -402.000 -248.000 -329.000 -237.000 -43.000
Driftskostnader -402.000 -248.000 -338.000 -237.000 -513.000
Driftsresultat -92.000 239.000 -80.000 363.000 -78.000
Finansinntekter 0 0 9.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 9.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -92.000 239.000 -72.000 363.000 -78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.254.000 0 0 1.971.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.374.000 1.266.000 1.374.000 2.231.000 0
Sum varige driftsmidler 1.374.000 1.266.000 1.374.000 2.231.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.374.000 2.520.000 1.374.000 2.232.000 1.971.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 940.000 0 793.000 0 0
Sum omløpsmidler 940.000 0 793.000 0 0
Sum eiendeler 2.314.000 2.520.000 2.167.000 2.232.000 1.971.000
Sum opptjent egenkapital 2.314.000 0 2.167.000 2.232.000 0
Sum egenkapital 2.314.000 2.406.000 2.167.000 2.232.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 114.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 100.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 100.000
Sum gjeld og egenkapital 2.314.000 2.520.000 2.167.000 2.232.000 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 940.000 0 793.000 0 -100.000
Likviditetsgrad 1 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet 1 95.5 1 1 0.0
Resultatgrad -29.8 49.1 60.5 -17.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 9.5 -3.3 16.3 -78.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex