Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lillejords Avløpservice As
Juridisk navn:  Lillejords Avløpservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90990906
Storsandveien 48 Storsandveien 48 Fax:
3475 Sætre 3475 Sætre
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 914484707
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/15/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23.34%
Resultat  
  
162.1%
Egenkapital  
  
49.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.304.000 1.868.000 1.951.000 1.147.000 1.056.000
Resultat: 154.000 -248.000 23.000 -162.000 66.000
Egenkapital: -157.000 -311.000 -63.000 -86.000 64.000
Regnskap for  Lillejords Avløpservice As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.304.000 1.868.000 1.951.000 1.147.000 1.056.000
Driftskostnader -2.121.000 -2.090.000 -1.899.000 -1.288.000 -988.000
Driftsresultat 183.000 -223.000 52.000 -140.000 68.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -29.000 -26.000 -28.000 -22.000 -3.000
Finans -29.000 -26.000 -28.000 -22.000 -3.000
Resultat før skatt 154.000 -248.000 23.000 -162.000 66.000
Skattekostnad 0 0 0 11.000 -11.000
Årsresultat 154.000 -248.000 23.000 -151.000 54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 188.000 314.000 439.000 312.000 394.000
Sum omløpsmidler 498.000 294.000 414.000 215.000 181.000
Sum eiendeler 686.000 608.000 853.000 527.000 575.000
Sum opptjent egenkapital -174.000 -328.000 -80.000 -103.000 48.000
Sum egenkapital -157.000 -311.000 -63.000 -86.000 64.000
Sum langsiktig gjeld 350.000 448.000 520.000 358.000 403.000
Sum kortsiktig gjeld 494.000 471.000 396.000 255.000 106.000
Sum gjeld og egenkapital 687.000 608.000 853.000 527.000 574.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.304.000 1.868.000 1.935.000 1.147.000 1.056.000
Andre inntekter 0 0 16.000 0 0
Driftsinntekter 2.304.000 1.868.000 1.951.000 1.147.000 1.056.000
Varekostnad -806.000 -917.000 -819.000 -441.000 -522.000
Lønninger -794.000 -669.000 -407.000 -437.000 -246.000
Avskrivning -125.000 -125.000 -92.000 -82.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -396.000 -379.000 -581.000 -328.000 -206.000
Driftskostnader -2.121.000 -2.090.000 -1.899.000 -1.288.000 -988.000
Driftsresultat 183.000 -223.000 52.000 -140.000 68.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -29.000 -26.000 -28.000 -22.000 -3.000
Finans -29.000 -26.000 -28.000 -22.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 154.000 -248.000 23.000 -151.000 54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 188.000 314.000 439.000 312.000 394.000
Sum varige driftsmidler 188.000 314.000 439.000 312.000 394.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 188.000 314.000 439.000 312.000 394.000
Varebeholdning 150.000 69.000 69.000 10.000 0
Kundefordringer 257.000 189.000 222.000 70.000 46.000
Andre fordringer 8.000 4.000 41.000 76.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 83.000 31.000 82.000 60.000 60.000
Sum omløpsmidler 498.000 294.000 414.000 215.000 181.000
Sum eiendeler 686.000 608.000 853.000 527.000 575.000
Sum opptjent egenkapital -174.000 -328.000 -80.000 -103.000 48.000
Sum egenkapital -157.000 -311.000 -63.000 -86.000 64.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 11.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 350.000 448.000 520.000 358.000 403.000
Leverandørgjeld 107.000 146.000 174.000 89.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 158.000 66.000 94.000 72.000 16.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 229.000 258.000 128.000 94.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 494.000 471.000 396.000 255.000 106.000
Sum gjeld og egenkapital 687.000 608.000 853.000 527.000 574.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.000 -177.000 18.000 -40.000 75.000
Likviditetsgrad 1 1 0.6 1 0.8 1.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.9 0.8 1.8
Soliditet -22.9 -51.2 -7.4 -16.3 11.2
Resultatgrad 7.9 -11.9 2.7 -12.2 6.4
Rentedekningsgrad 6.3 -8.6 1.9 -6.4 22.7
Gjeldsgrad -5.4 -14.5 -7.1 8.0
Total kapitalrentabilitet 26.6 -36.7 6.1 -26.6 11.9
Signatur
25.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex