Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lillejord Eiendom As
Juridisk navn:  Lillejord Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tverrdalsøyveien 3 Tverrdalsøyveien 3 Fax:
4920 Staubø 4920 Staubø
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 914444330
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/29/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Arendal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
65.78%
Resultat  
  
86.36%
Egenkapital  
  
42.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 373.000 225.000 223.000 78.000 54.000
Resultat: 164.000 88.000 97.000 30.000 2.000
Egenkapital: 157.000 110.000 122.000 48.000 24.000
Regnskap for  Lillejord Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 373.000 225.000 223.000 78.000 54.000
Driftskostnader -148.000 -97.000 -86.000 -41.000 -42.000
Driftsresultat 224.000 127.000 137.000 38.000 12.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -62.000 -39.000 -40.000 -7.000 -10.000
Finans -61.000 -39.000 -40.000 -7.000 -10.000
Resultat før skatt 164.000 88.000 97.000 30.000 2.000
Skattekostnad -36.000 -20.000 -23.000 -6.000 0
Årsresultat 128.000 68.000 74.000 24.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.268.000 1.272.000 1.303.000 185.000 193.000
Sum omløpsmidler 405.000 165.000 167.000 1.000 5.000
Sum eiendeler 2.673.000 1.437.000 1.470.000 186.000 198.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 80.000 92.000 18.000 -6.000
Sum egenkapital 157.000 110.000 122.000 48.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 2.235.000 1.220.000 1.235.000 130.000 170.000
Sum kortsiktig gjeld 281.000 108.000 114.000 8.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 2.673.000 1.438.000 1.471.000 186.000 198.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 279.000 225.000 223.000 0 0
Andre inntekter 94.000 0 0 78.000 54.000
Driftsinntekter 373.000 225.000 223.000 78.000 54.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -69.000 -31.000 -28.000 -8.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -79.000 -66.000 -58.000 -33.000 -34.000
Driftskostnader -148.000 -97.000 -86.000 -41.000 -42.000
Driftsresultat 224.000 127.000 137.000 38.000 12.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -62.000 -39.000 -40.000 -7.000 -10.000
Finans -61.000 -39.000 -40.000 -7.000 -10.000
Konsernbidrag -81.000 -80.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 128.000 68.000 74.000 24.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.268.000 1.272.000 1.303.000 185.000 193.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.268.000 1.272.000 1.303.000 185.000 193.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.268.000 1.272.000 1.303.000 185.000 193.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 150.000 0 0
Andre fordringer 12.000 51.000 10.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 393.000 114.000 7.000 1.000 5.000
Sum omløpsmidler 405.000 165.000 167.000 1.000 5.000
Sum eiendeler 2.673.000 1.437.000 1.470.000 186.000 198.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 80.000 92.000 18.000 -6.000
Sum egenkapital 157.000 110.000 122.000 48.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.000 3.000 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.235.000 1.220.000 1.235.000 130.000 170.000
Leverandørgjeld 15.000 4.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 21.000 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 266.000 104.000 92.000 1.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 281.000 108.000 114.000 8.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 2.673.000 1.438.000 1.471.000 186.000 198.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 124.000 57.000 53.000 -7.000 1.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.5 0.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.5 0.1 1.3
Soliditet 5.9 7.6 8.3 25.8 12.1
Resultatgrad 60.1 56.4 61.4 48.7 22.2
Rentedekningsgrad 3.6 3.3 3.4 5.4 1.2
Gjeldsgrad 1 12.1 11.1 2.9 7.3
Total kapitalrentabilitet 8.4 8.8 9.3 20.4 6.1
Signatur
08.12.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex