Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lillehammer Oversetting AS
Juridisk navn:  Lillehammer Oversetting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61257840
Mathiesens Gate 7B Mathiesens Gate 7B Fax: 61264760
2609 Lillehammer 2609 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 875345222
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/1995 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mercura AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-43.18%
Resultat  
  
-1637.5%
Egenkapital  
  
-315.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 229.000 403.000 274.000 147.000 155.000
Resultat: -246.000 16.000 -54.000 3.000 -13.000
Egenkapital: -168.000 78.000 63.000 117.000 114.000
Regnskap for  Lillehammer Oversetting AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 229.000 403.000 274.000 147.000 155.000
Driftskostnader -399.000 -304.000 -261.000 -137.000 -160.000
Driftsresultat -170.000 100.000 12.000 10.000 -4.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -76.000 -85.000 -67.000 -8.000 -9.000
Finans -76.000 -84.000 -66.000 -7.000 -8.000
Resultat før skatt -246.000 16.000 -54.000 3.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -246.000 16.000 -54.000 3.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 125.000 4.483.000 4.571.000 190.000 205.000
Sum omløpsmidler 2.012.000 37.000 12.000 42.000 77.000
Sum eiendeler 2.137.000 4.520.000 4.583.000 232.000 282.000
Sum opptjent egenkapital -268.000 -22.000 -37.000 17.000 14.000
Sum egenkapital -168.000 78.000 63.000 117.000 114.000
Sum langsiktig gjeld 2.205.000 4.373.000 77.000 118.000
Sum kortsiktig gjeld 2.304.000 2.237.000 148.000 38.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 2.136.000 4.520.000 4.584.000 232.000 282.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 71.000 69.000 103.000 139.000 155.000
Andre inntekter 157.000 334.000 171.000 8.000 0
Driftsinntekter 229.000 403.000 274.000 147.000 155.000
Varekostnad -14.000 -5.000 -25.000 -47.000 -26.000
Lønninger -6.000 -46.000 -41.000 -8.000 -36.000
Avskrivning -94.000 -88.000 -48.000 -16.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -285.000 -165.000 -147.000 -66.000 -85.000
Driftskostnader -399.000 -304.000 -261.000 -137.000 -160.000
Driftsresultat -170.000 100.000 12.000 10.000 -4.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -76.000 -85.000 -67.000 -8.000 -9.000
Finans -76.000 -84.000 -66.000 -7.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -246.000 16.000 -54.000 3.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.101.000 4.101.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 125.000 383.000 470.000 190.000 205.000
Sum varige driftsmidler 125.000 4.483.000 4.571.000 190.000 205.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 125.000 4.483.000 4.571.000 190.000 205.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 0 8.000 9.000
Andre fordringer 4.000 1.000 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.012.000 26.000 11.000 34.000 68.000
Sum omløpsmidler 2.012.000 37.000 12.000 42.000 77.000
Sum eiendeler 2.137.000 4.520.000 4.583.000 232.000 282.000
Sum opptjent egenkapital -268.000 -22.000 -37.000 17.000 14.000
Sum egenkapital -168.000 78.000 63.000 117.000 114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.205.000 4.373.000 77.000 118.000
Leverandørgjeld 5.000 15.000 12.000 -1.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 14.000 28.000 12.000 30.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.293.000 2.208.000 108.000 27.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 2.304.000 2.237.000 148.000 38.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 2.136.000 4.520.000 4.584.000 232.000 282.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -292.000 -2.200.000 -136.000 4.000 27.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0 0.1 1.1 1.5
Likviditetsgrad 2 0.9 0 0.1 1.1 1.5
Soliditet -7.9 1.7 1.4 50.4 40.4
Resultatgrad -74.2 24.8 4.4 6.8 -2.6
Rentedekningsgrad -2.2 1.2 0.2 1.3 -0.4
Gjeldsgrad -13.7 56.9 71.8 1 1.5
Total kapitalrentabilitet -8.0 2.2 0.3 4.7 -1.1
Signatur
09.11.2021
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
09.11.2021
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex