Lillehammer Bilskadesenter AS
Juridisk navn:  Lillehammer Bilskadesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61265660
Industrigata 58B Industrigata 58B Fax: 61250041
2619 Lillehammer 2619 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 879940222
Aksjekapital: 960.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 5/27/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Gudbrandsdal Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.91%
Resultat  
  
-5.75%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 27.517.000 30.208.000 30.343.000 23.563.000 22.827.000
Resultat: 3.822.000 4.055.000 4.001.000 2.600.000 2.122.000
Egenkapital: 3.010.000 3.010.000 3.009.000 3.008.000 3.007.000
Regnskap for  Lillehammer Bilskadesenter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 27.517.000 30.208.000 30.343.000 23.563.000 22.827.000
Driftskostnader -23.607.000 -26.100.000 -26.279.000 -20.869.000 -20.614.000
Driftsresultat 3.910.000 4.107.000 4.064.000 2.693.000 2.212.000
Finansinntekter 54.000 44.000 25.000 20.000 10.000
Finanskostnader -142.000 -96.000 -88.000 -113.000 -101.000
Finans -88.000 -52.000 -63.000 -93.000 -91.000
Resultat før skatt 3.822.000 4.055.000 4.001.000 2.600.000 2.122.000
Skattekostnad -841.000 -897.000 -930.000 -631.000 -534.000
Årsresultat 2.981.000 3.158.000 3.071.000 1.969.000 1.588.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.933.000 5.470.000 5.481.000 5.698.000 6.075.000
Sum omløpsmidler 8.668.000 10.102.000 8.112.000 6.382.000 6.795.000
Sum eiendeler 14.601.000 15.572.000 13.593.000 12.080.000 12.870.000
Sum opptjent egenkapital 2.050.000 2.050.000 2.049.000 2.048.000 2.047.000
Sum egenkapital 3.010.000 3.010.000 3.009.000 3.008.000 3.007.000
Sum langsiktig gjeld 3.863.000 4.533.000 2.385.000 3.136.000 3.886.000
Sum kortsiktig gjeld 7.729.000 8.029.000 8.199.000 5.936.000 5.977.000
Sum gjeld og egenkapital 14.602.000 15.572.000 13.593.000 12.080.000 12.870.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.306.000 30.078.000 30.387.000 23.052.000 22.823.000
Andre inntekter 211.000 129.000 -44.000 511.000 3.000
Driftsinntekter 27.517.000 30.208.000 30.343.000 23.563.000 22.827.000
Varekostnad -10.028.000 -11.948.000 -11.987.000 -8.513.000 -8.633.000
Lønninger -9.128.000 -9.604.000 -9.806.000 -8.177.000 -7.939.000
Avskrivning -866.000 -701.000 -750.000 -693.000 -669.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.585.000 -3.847.000 -3.736.000 -3.486.000 -3.373.000
Driftskostnader -23.607.000 -26.100.000 -26.279.000 -20.869.000 -20.614.000
Driftsresultat 3.910.000 4.107.000 4.064.000 2.693.000 2.212.000
Finansinntekter 54.000 44.000 25.000 20.000 10.000
Finanskostnader -142.000 -96.000 -88.000 -113.000 -101.000
Finans -88.000 -52.000 -63.000 -93.000 -91.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.981.000 -3.157.000 -3.070.000 -1.968.000 -1.588.000
Årsresultat 2.981.000 3.158.000 3.071.000 1.969.000 1.588.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 149.000 127.000 118.000 93.000 64.000
Fast eiendom 4.115.000 4.467.000 4.472.000 4.869.000 5.266.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.670.000 876.000 891.000 736.000 744.000
Sum varige driftsmidler 5.784.000 5.343.000 5.363.000 5.605.000 6.011.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.933.000 5.470.000 5.481.000 5.698.000 6.075.000
Varebeholdning 1.401.000 659.000 659.000 213.000 301.000
Kundefordringer 1.272.000 2.501.000 2.692.000 2.732.000 2.483.000
Andre fordringer 167.000 104.000 96.000 560.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.827.000 6.838.000 4.665.000 2.877.000 3.965.000
Sum omløpsmidler 8.668.000 10.102.000 8.112.000 6.382.000 6.795.000
Sum eiendeler 14.601.000 15.572.000 13.593.000 12.080.000 12.870.000
Sum opptjent egenkapital 2.050.000 2.050.000 2.049.000 2.048.000 2.047.000
Sum egenkapital 3.010.000 3.010.000 3.009.000 3.008.000 3.007.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.863.000 4.533.000 2.385.000 3.136.000 3.886.000
Leverandørgjeld 1.690.000 1.706.000 1.680.000 1.200.000 1.709.000
Betalbar skatt 863.000 906.000 956.000 659.000 552.000
Skyldig offentlige avgifter 1.029.000 1.135.000 1.260.000 1.138.000 1.105.000
Utbytte -2.981.000 -3.157.000 -3.070.000 -1.968.000 -1.588.000
Annen kortsiktig gjeld 1.165.000 1.125.000 1.233.000 970.000 1.023.000
Sum kortsiktig gjeld 7.729.000 8.029.000 8.199.000 5.936.000 5.977.000
Sum gjeld og egenkapital 14.602.000 15.572.000 13.593.000 12.080.000 12.870.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 939.000 2.073.000 -87.000 446.000 818.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 0.9 1 1.1
Soliditet 20.6 19.3 22.1 24.9 23.4
Resultatgrad 14.2 13.6 13.4 11.4 9.7
Rentedekningsgrad 27.5 42.8 46.2 23.8 21.9
Gjeldsgrad 3.9 4.2 3.5 3 3.3
Total kapitalrentabilitet 27.1 26.7 30.1 22.5 17.3
Signatur
13.09.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
13.09.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex