Lie Center AS
Juridisk navn:  Lie Center AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35915660
Liegata 10-12 Liegata 10-12 Fax: 35915661
3717 Skien 3717 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 992028513
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 51
Etableringsdato: 11/14/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16.72%
Resultat  
  
65.5%
Egenkapital  
  
-4.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 113.504.000 97.246.000 80.850.000 89.565.000 87.222.000
Resultat: 5.882.000 3.554.000 1.940.000 4.342.000 4.260.000
Egenkapital: 4.438.000 4.632.000 4.631.000 3.700.000 3.604.000
Regnskap for  Lie Center AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 113.504.000 97.246.000 80.850.000 89.565.000 87.222.000
Driftskostnader -107.453.000 -93.317.000 -78.803.000 -85.206.000 -82.999.000
Driftsresultat 6.051.000 3.928.000 2.048.000 4.359.000 4.222.000
Finansinntekter 0 30.000 2.000 109.000
Finanskostnader -169.000 -374.000 -137.000 -20.000 -72.000
Finans -169.000 -374.000 -107.000 -18.000 37.000
Resultat før skatt 5.882.000 3.554.000 1.940.000 4.342.000 4.260.000
Skattekostnad -1.338.000 -782.000 -428.000 -1.054.000 -1.085.000
Årsresultat 4.544.000 2.772.000 1.512.000 3.288.000 3.175.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.841.000 13.511.000 14.912.000 4.577.000 4.733.000
Sum omløpsmidler 11.708.000 9.503.000 10.144.000 10.314.000 9.348.000
Sum eiendeler 23.549.000 23.014.000 25.056.000 14.891.000 14.081.000
Sum opptjent egenkapital 3.218.000 3.412.000 3.412.000 3.400.000 3.304.000
Sum egenkapital 4.438.000 4.632.000 4.631.000 3.700.000 3.604.000
Sum langsiktig gjeld 590.000 588.000 530.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.522.000 17.794.000 19.896.000 11.191.000 10.476.000
Sum gjeld og egenkapital 23.549.000 23.013.000 25.057.000 14.891.000 14.080.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 113.123.000 97.120.000 80.755.000 89.446.000 87.031.000
Andre inntekter 381.000 126.000 94.000 119.000 191.000
Driftsinntekter 113.504.000 97.246.000 80.850.000 89.565.000 87.222.000
Varekostnad -80.944.000 -69.769.000 -58.238.000 -63.583.000 -61.518.000
Lønninger -14.316.000 -12.431.000 -10.877.000 -11.653.000 -11.167.000
Avskrivning -2.256.000 -2.295.000 -956.000 -315.000 -434.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.937.000 -8.822.000 -8.732.000 -9.655.000 -9.880.000
Driftskostnader -107.453.000 -93.317.000 -78.803.000 -85.206.000 -82.999.000
Driftsresultat 6.051.000 3.928.000 2.048.000 4.359.000 4.222.000
Finansinntekter 0 30.000 2.000 109.000
Finanskostnader -169.000 -374.000 -137.000 -20.000 -72.000
Finans -169.000 -374.000 -107.000 -18.000 37.000
Konsernbidrag -4.738.000 -2.542.000 0 -3.192.000 -3.150.000
Utbytte -230.000 -1.500.000 0 0
Årsresultat 4.544.000 2.772.000 1.512.000 3.288.000 3.175.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 173.000 199.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.837.000 13.506.000 14.907.000 796.000 963.000
Sum varige driftsmidler 11.837.000 13.506.000 14.907.000 796.000 963.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 3.608.000 3.571.000
Sum anleggsmidler 11.841.000 13.511.000 14.912.000 4.577.000 4.733.000
Varebeholdning 5.987.000 4.653.000 4.393.000 3.969.000 3.785.000
Kundefordringer 330.000 249.000 375.000 245.000 297.000
Andre fordringer 3.898.000 3.887.000 4.553.000 3.146.000 2.982.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.493.000 714.000 823.000 2.954.000 2.284.000
Sum omløpsmidler 11.708.000 9.503.000 10.144.000 10.314.000 9.348.000
Sum eiendeler 23.549.000 23.014.000 25.056.000 14.891.000 14.081.000
Sum opptjent egenkapital 3.218.000 3.412.000 3.412.000 3.400.000 3.304.000
Sum egenkapital 4.438.000 4.632.000 4.631.000 3.700.000 3.604.000
Sum avsetninger til forpliktelser 590.000 588.000 530.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.376.000 7.808.000 12.069.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 590.000 588.000 530.000 0 0
Leverandørgjeld 3.962.000 3.925.000 3.792.000 4.607.000 4.142.000
Betalbar skatt 7.000 0 20.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 1.497.000 1.275.000 1.126.000 1.085.000 1.013.000
Utbytte -230.000 -1.500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.688.000 4.549.000 1.409.000 5.479.000 5.310.000
Sum kortsiktig gjeld 18.522.000 17.794.000 19.896.000 11.191.000 10.476.000
Sum gjeld og egenkapital 23.549.000 23.013.000 25.057.000 14.891.000 14.080.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.814.000 -8.291.000 -9.752.000 -877.000 -1.128.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.5 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.3 0.6 0.5
Soliditet 18.8 20.1 18.5 24.8 25.6
Resultatgrad 5.3 4 2.5 4.9 4.8
Rentedekningsgrad 35.8 10.5 14.9 217.9 58.6
Gjeldsgrad 4.3 4 4.4 3 2.9
Total kapitalrentabilitet 25.7 17.1 8.3 29.3 30.8
Signatur
08.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex