Lie Blikk AS
Juridisk navn:  Lie Blikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46940000
Orstadvegen 128A Orstadvegen 128A Fax: 51601380
4353 Klepp Stasjon 4353 Klepp Stasjon
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 988976849
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 81
Etableringsdato: 11/24/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Regnskapsfører: Secant As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.57%
Resultat  
  
-9.35%
Egenkapital  
  
2.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 102.932.000 93.088.000 68.502.000 56.868.000 64.257.000
Resultat: 6.974.000 7.693.000 4.848.000 196.000 128.000
Egenkapital: 18.194.000 17.781.000 14.829.000 11.121.000 10.905.000
Regnskap for  Lie Blikk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 102.932.000 93.088.000 68.502.000 56.868.000 64.257.000
Driftskostnader -96.094.000 -85.469.000 -63.676.000 -57.034.000 -64.299.000
Driftsresultat 6.838.000 7.619.000 4.825.000 -165.000 -42.000
Finansinntekter 185.000 126.000 70.000 416.000 255.000
Finanskostnader -49.000 -51.000 -47.000 -55.000 -86.000
Finans 136.000 75.000 23.000 361.000 169.000
Resultat før skatt 6.974.000 7.693.000 4.848.000 196.000 128.000
Skattekostnad -1.561.000 -1.742.000 -1.140.000 20.000 -26.000
Årsresultat 5.413.000 5.952.000 3.708.000 216.000 102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.387.000 1.907.000 664.000 977.000 1.054.000
Sum omløpsmidler 43.528.000 33.656.000 24.438.000 19.029.000 19.329.000
Sum eiendeler 48.915.000 35.563.000 25.102.000 20.006.000 20.383.000
Sum opptjent egenkapital 18.094.000 17.681.000 14.729.000 11.021.000 10.805.000
Sum egenkapital 18.194.000 17.781.000 14.829.000 11.121.000 10.905.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30.721.000 17.783.000 10.273.000 8.886.000 9.478.000
Sum gjeld og egenkapital 48.915.000 35.564.000 25.102.000 20.007.000 20.383.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 102.932.000 92.552.000 68.026.000 56.763.000 63.939.000
Andre inntekter 536.000 475.000 105.000 318.000
Driftsinntekter 102.932.000 93.088.000 68.502.000 56.868.000 64.257.000
Varekostnad -44.837.000 -37.468.000 -27.238.000 -20.547.000 -24.910.000
Lønninger -38.663.000 -36.816.000 -26.775.000 -26.861.000 -28.983.000
Avskrivning -439.000 -230.000 -235.000 -347.000 -401.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.155.000 -10.955.000 -9.428.000 -9.279.000 -10.005.000
Driftskostnader -96.094.000 -85.469.000 -63.676.000 -57.034.000 -64.299.000
Driftsresultat 6.838.000 7.619.000 4.825.000 -165.000 -42.000
Finansinntekter 185.000 126.000 70.000 416.000 255.000
Finanskostnader -49.000 -51.000 -47.000 -55.000 -86.000
Finans 136.000 75.000 23.000 361.000 169.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -5.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 5.413.000 5.952.000 3.708.000 216.000 102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 32.000 85.000 115.000 333.000 313.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 901.000 228.000 0 0 0
Driftsløsøre 1.466.000 514.000 469.000 565.000 661.000
Sum varige driftsmidler 2.367.000 742.000 469.000 565.000 661.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.988.000 1.080.000 80.000 80.000 80.000
Sum anleggsmidler 5.387.000 1.907.000 664.000 977.000 1.054.000
Varebeholdning 5.914.000 5.958.000 5.651.000 6.180.000 6.290.000
Kundefordringer 16.520.000 16.446.000 9.565.000 7.500.000 9.903.000
Andre fordringer 109.000 200.000 70.000 493.000 163.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 20.985.000 11.052.000 9.153.000 4.857.000 2.972.000
Sum omløpsmidler 43.528.000 33.656.000 24.438.000 19.029.000 19.329.000
Sum eiendeler 48.915.000 35.563.000 25.102.000 20.006.000 20.383.000
Sum opptjent egenkapital 18.094.000 17.681.000 14.729.000 11.021.000 10.805.000
Sum egenkapital 18.194.000 17.781.000 14.829.000 11.121.000 10.905.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.884.000 6.425.000 2.373.000 2.918.000 3.781.000
Betalbar skatt 1.509.000 1.711.000 922.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.099.000 5.374.000 4.023.000 3.286.000 3.056.000
Utbytte -5.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.229.000 4.272.000 2.955.000 2.682.000 2.641.000
Sum kortsiktig gjeld 30.721.000 17.783.000 10.273.000 8.886.000 9.478.000
Sum gjeld og egenkapital 48.915.000 35.564.000 25.102.000 20.007.000 20.383.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.807.000 15.873.000 14.165.000 10.143.000 9.851.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.9 2.4 2.1 2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.6 1.8 1.4 1.4
Soliditet 37.2 5 59.1 55.6 53.5
Resultatgrad 6.6 8.2 7 -0.3 -0.1
Rentedekningsgrad 139.6 149.4 102.7 -0.5
Gjeldsgrad 1.7 1 0.7 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 14.4 21.8 19.5 1.3 1
Signatur
01.11.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
11.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex