Lie Bedriftservice AS
Juridisk navn:  Lie Bedriftservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69846040
Postboks 193 Ordfører Voldens vei 7 Fax: 69846041
1851 Mysen 1850 Mysen
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 961995795
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 10/1/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Aktiva Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.89%
Resultat  
  
62.23%
Egenkapital  
  
3.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.692.000 4.560.000 4.666.000 4.616.000 4.396.000
Resultat: 829.000 511.000 665.000 656.000 674.000
Egenkapital: 664.000 640.000 773.000 803.000 647.000
Regnskap for  Lie Bedriftservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.692.000 4.560.000 4.666.000 4.616.000 4.396.000
Driftskostnader -3.864.000 -4.051.000 -4.003.000 -3.961.000 -3.724.000
Driftsresultat 828.000 510.000 663.000 655.000 673.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000
Resultat før skatt 829.000 511.000 665.000 656.000 674.000
Skattekostnad -182.000 -112.000 -153.000 -158.000 -169.000
Årsresultat 647.000 399.000 511.000 498.000 505.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 114.000 142.000 50.000 60.000 82.000
Sum omløpsmidler 1.652.000 1.395.000 1.616.000 1.596.000 1.389.000
Sum eiendeler 1.766.000 1.537.000 1.666.000 1.656.000 1.471.000
Sum opptjent egenkapital 564.000 540.000 673.000 703.000 547.000
Sum egenkapital 664.000 640.000 773.000 803.000 647.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.102.000 896.000 893.000 853.000 825.000
Sum gjeld og egenkapital 1.766.000 1.536.000 1.666.000 1.656.000 1.472.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.692.000 4.560.000 4.666.000 4.616.000 4.396.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.692.000 4.560.000 4.666.000 4.616.000 4.396.000
Varekostnad -94.000 -72.000 -57.000 -77.000 -37.000
Lønninger -2.906.000 -3.058.000 -3.119.000 -3.043.000 -2.821.000
Avskrivning -27.000 -9.000 -18.000 -20.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -837.000 -912.000 -809.000 -821.000 -846.000
Driftskostnader -3.864.000 -4.051.000 -4.003.000 -3.961.000 -3.724.000
Driftsresultat 828.000 510.000 663.000 655.000 673.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000
Konsernbidrag -23.000 -31.000 -41.000 -42.000 -47.000
Utbytte -600.000 -500.000 -500.000 -300.000 -300.000
Årsresultat 647.000 399.000 511.000 498.000 505.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 18.000 12.000 5.000 7.000
Fast eiendom 21.000 29.000 37.000 45.000 53.000
Maskiner anlegg 75.000 94.000 0 10.000 22.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 96.000 123.000 37.000 55.000 75.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 0 0
Sum anleggsmidler 114.000 142.000 50.000 60.000 82.000
Varebeholdning 0 0 0 0 2.000
Kundefordringer 880.000 697.000 656.000 669.000 561.000
Andre fordringer 76.000 326.000 434.000 501.000 330.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 696.000 373.000 526.000 426.000 496.000
Sum omløpsmidler 1.652.000 1.395.000 1.616.000 1.596.000 1.389.000
Sum eiendeler 1.766.000 1.537.000 1.666.000 1.656.000 1.471.000
Sum opptjent egenkapital 564.000 540.000 673.000 703.000 547.000
Sum egenkapital 664.000 640.000 773.000 803.000 647.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 83.000 154.000 19.000 64.000 39.000
Betalbar skatt 175.000 109.000 148.000 142.000 159.000
Skyldig offentlige avgifter 405.000 325.000 414.000 337.000 342.000
Utbytte -600.000 -500.000 -500.000 -300.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 439.000 308.000 312.000 310.000 285.000
Sum kortsiktig gjeld 1.102.000 896.000 893.000 853.000 825.000
Sum gjeld og egenkapital 1.766.000 1.536.000 1.666.000 1.656.000 1.472.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 550.000 499.000 723.000 743.000 564.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.8 1.9 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1.8 1.9 1.7
Soliditet 37.6 41.7 46.4 48.5 4
Resultatgrad 17.6 11.2 14.2 14.2 15.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7 1.4 1.2 1.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 46.9 33.3 39.9 39.6 45.9
Signatur
15.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex