Lie As
Juridisk navn:  Lie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ullevålsveien 96F Ullevålsveien 96F Fax:
0451 Oslo 451 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912193160
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/10/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-44.89%
Resultat  
  
-97.4%
Egenkapital  
  
2.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 825.000 1.497.000 535.000 497.000 334.000
Resultat: 7.000 269.000 -102.000 -113.000 156.000
Egenkapital: 230.000 224.000 -33.000 69.000 182.000
Regnskap for  Lie As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 825.000 1.497.000 535.000 497.000 334.000
Driftskostnader -818.000 -1.228.000 -637.000 -611.000 -177.000
Driftsresultat 7.000 269.000 -102.000 -113.000 156.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 7.000 269.000 -102.000 -113.000 156.000
Skattekostnad -2.000 -12.000 0 0 -37.000
Årsresultat 6.000 257.000 -102.000 -113.000 119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 305.000 517.000 327.000 440.000 440.000
Sum eiendeler 305.000 517.000 327.000 440.000 440.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 194.000 -63.000 39.000 152.000
Sum egenkapital 230.000 224.000 -33.000 69.000 182.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 75.000 293.000 359.000 371.000 258.000
Sum gjeld og egenkapital 305.000 517.000 326.000 440.000 440.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 825.000 1.497.000 535.000 497.000 273.000
Andre inntekter 0 0 0 61.000
Driftsinntekter 825.000 1.497.000 535.000 497.000 334.000
Varekostnad -776.000 -298.000 -177.000 -164.000 -45.000
Lønninger -478.000 -151.000 -269.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -42.000 -452.000 -309.000 -178.000 -132.000
Driftskostnader -818.000 -1.228.000 -637.000 -611.000 -177.000
Driftsresultat 7.000 269.000 -102.000 -113.000 156.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 257.000 -102.000 -113.000 119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 42.000 0 35.000 35.000
Andre fordringer 293.000 257.000 307.000 307.000 307.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 218.000 20.000 98.000 98.000
Sum omløpsmidler 305.000 517.000 327.000 440.000 440.000
Sum eiendeler 305.000 517.000 327.000 440.000 440.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 194.000 -63.000 39.000 152.000
Sum egenkapital 230.000 224.000 -33.000 69.000 182.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld -283.000 0 0 0
Betalbar skatt 2.000 12.000 0 37.000 37.000
Skyldig offentlige avgifter 73.000 276.000 60.000 75.000 45.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 287.000 299.000 259.000 176.000
Sum kortsiktig gjeld 75.000 293.000 359.000 371.000 258.000
Sum gjeld og egenkapital 305.000 517.000 326.000 440.000 440.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 230.000 224.000 -32.000 69.000 182.000
Likviditetsgrad 1 4.1 1.8 0.9 1.2 1.7
Likviditetsgrad 2 4.1 1.8 0.9 1.2 1.7
Soliditet 75.4 43.3 -10.1 15.7 41.4
Resultatgrad 0.8 1 -19.1 -22.7 46.7
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.3 1.3 -10.9 5.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 2.3 52.2 -31.3 -25.7 35.5
Signatur
03.03.2021
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
04.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex