Lhl Bergen
Juridisk navn:  Lhl Bergen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55596827
Vestre Strømkaien 7-9 Vestre Strømkaien 7-9 Fax: 55596801
5008 Bergen 5008 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 971426632
Aksjekapital: 404.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/1985 1
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Devolds Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.37%
Resultat  
  
145.83%
Egenkapital  
  
11.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2010 2009 2007
Omsetning: 1.245.000 1.841.000 1.253.000 1.484.000 2.281.000
Resultat: 44.000 -96.000 -39.000 0 310.000
Egenkapital: 410.000 367.000 404.000 443.000 746.000
Regnskap for  Lhl Bergen
Resultat 2013 2012 2010 2009 2007
Driftsinntekter 1.245.000 1.841.000 1.253.000 1.484.000 2.281.000
Driftskostnader -1.204.000 -1.944.000 -1.300.000 -1.493.000 -1.987.000
Driftsresultat 41.000 -103.000 -47.000 -8.000 294.000
Finansinntekter 3.000 8.000 8.000 8.000 16.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 8.000 8.000 8.000 16.000
Resultat før skatt 44.000 -96.000 -39.000 0 310.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 44.000 -96.000 -39.000 0 310.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 566.000 608.000 591.000 600.000 1.040.000
Sum eiendeler 566.000 608.000 591.000 600.000 1.040.000
Sum opptjent egenkapital 410.000 367.000 0 0
Sum egenkapital 410.000 367.000 404.000 443.000 746.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 156.000 242.000 187.000 157.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 566.000 609.000 591.000 600.000 1.040.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.000 17.000 66.000 0
Andre inntekter 1.185.000 1.824.000 1.187.000 2.281.000
Driftsinntekter 1.245.000 1.841.000 1.253.000 1.484.000 2.281.000
Varekostnad 0 -10.000 0 0 0
Lønninger -512.000 -574.000 -663.000 -608.000 -586.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -692.000 -1.360.000 -637.000 -885.000 -1.401.000
Driftskostnader -1.204.000 -1.944.000 -1.300.000 -1.493.000 -1.987.000
Driftsresultat 41.000 -103.000 -47.000 -8.000 294.000
Finansinntekter 3.000 8.000 8.000 8.000 16.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 8.000 8.000 8.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 44.000 -96.000 -39.000 0 310.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 17.000 5.000 0 10.000 0
Andre fordringer 301.000 33.000 104.000 24.000 107.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 249.000 571.000 487.000 566.000 933.000
Sum omløpsmidler 566.000 608.000 591.000 600.000 1.040.000
Sum eiendeler 566.000 608.000 591.000 600.000 1.040.000
Sum opptjent egenkapital 410.000 367.000 0 0
Sum egenkapital 410.000 367.000 404.000 443.000 746.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 25.000 22.000 13.000 44.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 53.000 64.000 52.000 88.000 74.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 102.000 153.000 113.000 57.000 176.000
Sum kortsiktig gjeld 156.000 242.000 187.000 157.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 566.000 609.000 591.000 600.000 1.040.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 410.000 366.000 404.000 443.000 746.000
Likviditetsgrad 1 3.6 2.5 3.2 3.8 3.5
Likviditetsgrad 2 3.7 2.6 3.2 3.9 3.6
Soliditet 72.4 60.3 68.4 73.8 71.7
Resultatgrad 3.3 -5.6 -3.8 -0.5 12.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.7 0.5 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 7.8 -15.6 -6.6 0.0 29.8
Signatur
06.05.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
06.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex