Lerum As
Juridisk navn:  Lerum As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57628000
Postboks 159 Kloppavegen 13 Fax: 73913720
6851 Sogndal 6854 Kaupanger
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 837105382
Aksjekapital: 9.999.990 NOK
Antall ansatte: 137
Etableringsdato: 6/3/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.57%
Resultat  
  
519.22%
Egenkapital  
  
6.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 546.596.000 527.744.000 486.071.000 494.386.000 460.716.000
Resultat: 4.863.000 -1.160.000 7.748.000 9.897.000 16.562.000
Egenkapital: 107.973.000 101.483.000 94.191.000 86.380.000 81.315.000
Regnskap for  Lerum As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 546.596.000 527.744.000 486.071.000 494.386.000 460.716.000
Driftskostnader -539.915.000 -526.678.000 -477.068.000 -483.305.000 -443.123.000
Driftsresultat 6.681.000 1.067.000 9.003.000 11.081.000 17.593.000
Finansinntekter 218.000 40.000 13.000 262.000 48.000
Finanskostnader -2.036.000 -2.267.000 -1.269.000 -1.447.000 -1.079.000
Finans -1.818.000 -2.227.000 -1.256.000 -1.185.000 -1.031.000
Resultat før skatt 4.863.000 -1.160.000 7.748.000 9.897.000 16.562.000
Skattekostnad -2.005.000 1.087.000 -2.204.000 -2.808.000 -5.078.000
Årsresultat 2.858.000 -72.000 5.544.000 7.089.000 11.485.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 92.822.000 82.697.000 59.981.000 49.992.000 53.253.000
Sum omløpsmidler 145.556.000 161.585.000 162.285.000 152.650.000 141.408.000
Sum eiendeler 238.378.000 244.282.000 222.266.000 202.642.000 194.661.000
Sum opptjent egenkapital 22.225.000 15.735.000 21.553.000 14.442.000 9.377.000
Sum egenkapital 107.973.000 101.483.000 94.191.000 86.380.000 81.315.000
Sum langsiktig gjeld 41.784.000 43.515.000 12.296.000 9.678.000 13.598.000
Sum kortsiktig gjeld 88.620.000 99.284.000 115.778.000 106.584.000 99.747.000
Sum gjeld og egenkapital 238.377.000 244.282.000 222.265.000 202.642.000 194.660.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 546.596.000 527.744.000 486.071.000 494.386.000 460.716.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 546.596.000 527.744.000 486.071.000 494.386.000 460.716.000
Varekostnad -348.594.000 -334.643.000 -297.394.000 -297.860.000 -268.920.000
Lønninger -86.777.000 -86.423.000 -80.456.000 -80.777.000 -81.670.000
Avskrivning -13.284.000 -10.534.000 -9.351.000 -10.537.000 -7.553.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -91.260.000 -95.078.000 -89.867.000 -94.131.000 -84.980.000
Driftskostnader -539.915.000 -526.678.000 -477.068.000 -483.305.000 -443.123.000
Driftsresultat 6.681.000 1.067.000 9.003.000 11.081.000 17.593.000
Finansinntekter 218.000 40.000 13.000 262.000 48.000
Finanskostnader -2.036.000 -2.267.000 -1.269.000 -1.447.000 -1.079.000
Finans -1.818.000 -2.227.000 -1.256.000 -1.185.000 -1.031.000
Konsernbidrag 0 72.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.000.000 -12.000.000
Årsresultat 2.858.000 -72.000 5.544.000 7.089.000 11.485.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 507.000 3.118.000 4.970.000 6.059.000
Fast eiendom 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Maskiner anlegg 83.741.000 74.166.000 48.339.000 35.874.000 39.541.000
Driftsløsøre 8.903.000 7.845.000 8.345.000 8.969.000 7.475.000
Sum varige driftsmidler 92.734.000 82.101.000 56.774.000 44.934.000 47.106.000
Sum finansielle anleggsmidler 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000
Sum anleggsmidler 92.822.000 82.697.000 59.981.000 49.992.000 53.253.000
Varebeholdning 67.016.000 78.656.000 93.468.000 80.761.000 72.791.000
Kundefordringer 63.737.000 56.307.000 52.559.000 56.883.000 55.111.000
Andre fordringer 11.246.000 6.407.000 11.870.000 7.120.000 9.769.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.556.000 3.407.000 3.088.000 7.618.000 3.736.000
Sum omløpsmidler 145.556.000 161.585.000 162.285.000 152.650.000 141.408.000
Sum eiendeler 238.378.000 244.282.000 222.266.000 202.642.000 194.661.000
Sum opptjent egenkapital 22.225.000 15.735.000 21.553.000 14.442.000 9.377.000
Sum egenkapital 107.973.000 101.483.000 94.191.000 86.380.000 81.315.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.023.000 5.525.000 46.000 129.000 805.000
Gjeld til kredittinstitutt 7.238.000 19.247.000 13.754.000 27.297.000 3.692.000
Sum langsiktig gjeld 41.784.000 43.515.000 12.296.000 9.678.000 13.598.000
Leverandørgjeld 59.200.000 54.963.000 75.845.000 52.928.000 60.357.000
Betalbar skatt 308.000 0 352.000 1.711.000 2.483.000
Skyldig offentlige avgifter 12.950.000 14.315.000 9.380.000 8.138.000 5.512.000
Utbytte 0 0 0 -2.000.000 -12.000.000
Annen kortsiktig gjeld 8.924.000 10.758.000 16.447.000 14.511.000 15.702.000
Sum kortsiktig gjeld 88.620.000 99.284.000 115.778.000 106.584.000 99.747.000
Sum gjeld og egenkapital 238.377.000 244.282.000 222.265.000 202.642.000 194.660.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 56.936.000 62.301.000 46.507.000 46.066.000 41.661.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.6 0.7 0.7
Soliditet 45.3 41.5 42.4 42.6 41.8
Resultatgrad 1.2 0.2 1.9 2.2 3.8
Rentedekningsgrad 3.3 0.5 7.1 7.7 16.3
Gjeldsgrad 1.2 1.4 1.4 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 2.9 0.5 4.1 5.6 9.1
Signatur
03.10.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.10.2013
PROKURA KVAR FOR SEG
KÅRE NORVALD LERUM
BJARNE MAGNAR LERUM
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex