Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leos Holding AS
Juridisk navn:  Leos Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46810865
v/Leif Erik Os Os v/Leif Erik Os Os Fax: 75694309
8252 Rognan 8252 Rognan
Fylke: Kommune:
Nordland Saltdal
Org.nr: 989168916
Aksjekapital: 121.320 NOK
Etableringsdato: 12/16/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Madsens Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
34.56%
Resultat  
  
-89.65%
Egenkapital  
  
1.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 292.000 217.000 216.000 201.000 220.000
Resultat: 117.000 1.130.000 980.000 3.617.000 -191.000
Egenkapital: 7.918.000 7.800.000 6.684.000 5.940.000 4.445.000
Regnskap for  Leos Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 292.000 217.000 216.000 201.000 220.000
Driftskostnader -333.000 -237.000 -151.000 -169.000 -92.000
Driftsresultat -41.000 -21.000 65.000 31.000 127.000
Finansinntekter 1.473.000 1.989.000 1.120.000 3.905.000 503.000
Finanskostnader -1.316.000 -837.000 -203.000 -320.000 -822.000
Finans 157.000 1.152.000 917.000 3.585.000 -319.000
Resultat før skatt 117.000 1.130.000 980.000 3.617.000 -191.000
Skattekostnad 0 -14.000 -37.000 -21.000 0
Årsresultat 118.000 1.117.000 944.000 3.596.000 -191.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.003.000 3.971.000 2.253.000 2.255.000 2.514.000
Sum omløpsmidler 5.187.000 5.271.000 5.555.000 5.039.000 3.102.000
Sum eiendeler 9.190.000 9.242.000 7.808.000 7.294.000 5.616.000
Sum opptjent egenkapital 7.796.000 7.679.000 6.562.000 5.819.000 2.423.000
Sum egenkapital 7.918.000 7.800.000 6.684.000 5.940.000 4.445.000
Sum langsiktig gjeld 1.256.000 1.390.000 879.000 927.000 970.000
Sum kortsiktig gjeld 17.000 51.000 244.000 427.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 9.190.000 9.241.000 7.806.000 7.294.000 5.615.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 292.000 217.000 216.000 201.000 220.000
Driftsinntekter 292.000 217.000 216.000 201.000 220.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -25.000 -25.000 -22.000 -21.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -308.000 -212.000 -129.000 -148.000 -71.000
Driftskostnader -333.000 -237.000 -151.000 -169.000 -92.000
Driftsresultat -41.000 -21.000 65.000 31.000 127.000
Finansinntekter 1.473.000 1.989.000 1.120.000 3.905.000 503.000
Finanskostnader -1.316.000 -837.000 -203.000 -320.000 -822.000
Finans 157.000 1.152.000 917.000 3.585.000 -319.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 -200.000 -200.000
Årsresultat 118.000 1.117.000 944.000 3.596.000 -191.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.559.000 3.580.000 1.858.000 1.879.000 1.901.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 16.000 20.000 0 0
Sum varige driftsmidler 3.571.000 3.596.000 1.878.000 1.879.000 1.901.000
Sum finansielle anleggsmidler 433.000 375.000 375.000 375.000 613.000
Sum anleggsmidler 4.003.000 3.971.000 2.253.000 2.255.000 2.514.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 13.000 13.000 418.000 313.000 225.000
Sum investeringer 5.109.000 5.071.000 4.499.000 3.003.000 2.095.000
Kasse, bank 65.000 187.000 637.000 1.722.000 782.000
Sum omløpsmidler 5.187.000 5.271.000 5.555.000 5.039.000 3.102.000
Sum eiendeler 9.190.000 9.242.000 7.808.000 7.294.000 5.616.000
Sum opptjent egenkapital 7.796.000 7.679.000 6.562.000 5.819.000 2.423.000
Sum egenkapital 7.918.000 7.800.000 6.684.000 5.940.000 4.445.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.256.000 1.390.000 879.000 927.000 970.000
Leverandørgjeld 16.000 24.000 6.000 5.000 0
Betalbar skatt 0 15.000 37.000 19.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 11.000 1.000 202.000 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 51.000 244.000 427.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 9.190.000 9.241.000 7.806.000 7.294.000 5.615.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.170.000 5.220.000 5.311.000 4.612.000 2.902.000
Likviditetsgrad 1 305.1 103.4 22.8 11.8 15.5
Likviditetsgrad 2 305.1 103.4 22.8 11.8 15.6
Soliditet 86.1 84.4 85.6 81.4 79.2
Resultatgrad -9.7 30.1 15.4 57.7
Rentedekningsgrad 0.3 0.1 0.8
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 15.6 21.3 15.2 5 11.2
Signatur
05.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
05.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex