Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lene Blix Christensen As
Juridisk navn:  Lene Blix Christensen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Karl Halls veg 23 Karl Halls veg 23 Fax:
9012 Tromsø 9012 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 926088505
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/19/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapspartneren Tromsø As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 62.000
Resultat: 56.000
Egenkapital: 65.000
Regnskap for  Lene Blix Christensen As
Resultat 2020
Driftsinntekter 62.000
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat 56.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 56.000
Skattekostnad -10.000
Årsresultat 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 80.000
Sum eiendeler 80.000
Sum opptjent egenkapital 46.000
Sum egenkapital 65.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 15.000
Sum gjeld og egenkapital 79.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 62.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 62.000
Varekostnad -6.000
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat 56.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer 62.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 18.000
Sum omløpsmidler 80.000
Sum eiendeler 80.000
Sum opptjent egenkapital 46.000
Sum egenkapital 65.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 6.000
Betalbar skatt 9.000
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 15.000
Sum gjeld og egenkapital 79.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 65.000
Likviditetsgrad 1 5.3
Likviditetsgrad 2 5.3
Soliditet 81.3
Resultatgrad 90.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet 70.0
Signatur
08.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex