Leif Sola Maskin AS
Juridisk navn:  Leif Sola Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordsjøvegen 314 Nordsjøvegen 314 Fax:
4053 Ræge 4053 Ræge
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 916074719
Aksjekapital: 121.321 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/20/1972
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.96%
Resultat  
  
-97.91%
Egenkapital  
  
0.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.950.000 3.009.000 3.264.000 2.774.000 3.247.000
Resultat: 5.000 239.000 1.084.000 -137.000 424.000
Egenkapital: 2.205.000 2.201.000 2.115.000 1.689.000 2.104.000
Regnskap for  Leif Sola Maskin AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.950.000 3.009.000 3.264.000 2.774.000 3.247.000
Driftskostnader -2.953.000 -2.779.000 -2.866.000 -2.914.000 -2.820.000
Driftsresultat -3.000 230.000 398.000 -139.000 426.000
Finansinntekter 9.000 12.000 686.000 10.000 9.000
Finanskostnader -3.000 0 -8.000 -11.000
Finans 9.000 9.000 686.000 2.000 -2.000
Resultat før skatt 5.000 239.000 1.084.000 -137.000 424.000
Skattekostnad -1.000 -53.000 -258.000 22.000 -115.000
Årsresultat 4.000 186.000 826.000 -115.000 309.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 367.000 156.000 180.000 214.000 489.000
Sum omløpsmidler 2.306.000 2.619.000 3.068.000 2.180.000 2.539.000
Sum eiendeler 2.673.000 2.775.000 3.248.000 2.394.000 3.028.000
Sum opptjent egenkapital 2.084.000 2.080.000 1.994.000 1.568.000 1.983.000
Sum egenkapital 2.205.000 2.201.000 2.115.000 1.689.000 2.104.000
Sum langsiktig gjeld 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 417.000 524.000 1.083.000 655.000 874.000
Sum gjeld og egenkapital 2.672.000 2.775.000 3.248.000 2.394.000 3.028.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.680.000 3.009.000 3.262.000 2.774.000 3.127.000
Andre inntekter 270.000 0 2.000 0 120.000
Driftsinntekter 2.950.000 3.009.000 3.264.000 2.774.000 3.247.000
Varekostnad -114.000 -182.000 -386.000 -216.000 -259.000
Lønninger -1.346.000 -1.359.000 -1.341.000 -1.410.000 -1.391.000
Avskrivning 0 0 -287.000 -313.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.493.000 -1.238.000 -1.139.000 -1.001.000 -857.000
Driftskostnader -2.953.000 -2.779.000 -2.866.000 -2.914.000 -2.820.000
Driftsresultat -3.000 230.000 398.000 -139.000 426.000
Finansinntekter 9.000 12.000 686.000 10.000 9.000
Finanskostnader -3.000 0 -8.000 -11.000
Finans 9.000 9.000 686.000 2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -100.000 -400.000 -300.000 -308.000
Årsresultat 4.000 186.000 826.000 -115.000 309.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 155.000 156.000 179.000 213.000 188.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 287.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 287.000
Sum finansielle anleggsmidler 211.000 0 1.000 1.000 15.000
Sum anleggsmidler 367.000 156.000 180.000 214.000 489.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 342.000 212.000 439.000 313.000 395.000
Andre fordringer 173.000 131.000 110.000 79.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.791.000 2.276.000 2.519.000 1.787.000 2.102.000
Sum omløpsmidler 2.306.000 2.619.000 3.068.000 2.180.000 2.539.000
Sum eiendeler 2.673.000 2.775.000 3.248.000 2.394.000 3.028.000
Sum opptjent egenkapital 2.084.000 2.080.000 1.994.000 1.568.000 1.983.000
Sum egenkapital 2.205.000 2.201.000 2.115.000 1.689.000 2.104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Leverandørgjeld 127.000 84.000 136.000 47.000 80.000
Betalbar skatt 30.000 224.000 3.000 148.000
Skyldig offentlige avgifter 158.000 186.000 193.000 180.000 216.000
Utbytte -100.000 -400.000 -300.000 -308.000
Annen kortsiktig gjeld 132.000 124.000 129.000 125.000 122.000
Sum kortsiktig gjeld 417.000 524.000 1.083.000 655.000 874.000
Sum gjeld og egenkapital 2.672.000 2.775.000 3.248.000 2.394.000 3.028.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.889.000 2.095.000 1.985.000 1.525.000 1.665.000
Likviditetsgrad 1 5.5 5 2.8 3.3 2.9
Likviditetsgrad 2 5.5 5 2.8 3.3 2.9
Soliditet 82.5 79.3 65.1 70.6 69.5
Resultatgrad -0.1 7.6 12.2 13.1
Rentedekningsgrad 76.7 -17.4 38.7
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.5 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.2 8.7 33.4 -5.4 14.4
Signatur
26.02.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
01.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex