Leif Brun & Sønner Eiendom AS
Juridisk navn:  Leif Brun & Sønner Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75755900
Fax: 75755037
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 989162659
Aksjekapital: 210.000 NOK
Etableringsdato: 12/21/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.74%
Resultat  
  
70.59%
Egenkapital  
  
207.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 342.000 272.000 132.000 132.000 132.000
Resultat: 1.491.000 874.000 2.423.000 3.048.000 41.000
Egenkapital: 1.465.000 476.000 415.000 3.387.000 815.000
Regnskap for  Leif Brun & Sønner Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 342.000 272.000 132.000 132.000 132.000
Driftskostnader -251.000 -181.000 -108.000 -84.000 -91.000
Driftsresultat 91.000 91.000 24.000 48.000 41.000
Finansinntekter 1.501.000 801.000 2.400.000 3.000.000 0
Finanskostnader -101.000 -18.000 -1.000 0 0
Finans 1.400.000 783.000 2.399.000 3.000.000 0
Resultat før skatt 1.491.000 874.000 2.423.000 3.048.000 41.000
Skattekostnad 2.000 -12.000 5.000 -477.000 6.000
Årsresultat 1.493.000 862.000 2.428.000 2.571.000 47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.236.000 3.838.000 1.558.000 1.290.000 1.023.000
Sum omløpsmidler 1.760.000 970.000 79.000 3.046.000 850.000
Sum eiendeler 5.996.000 4.808.000 1.637.000 4.336.000 1.873.000
Sum opptjent egenkapital 1.253.000 265.000 203.000 3.175.000 604.000
Sum egenkapital 1.465.000 476.000 415.000 3.387.000 815.000
Sum langsiktig gjeld 3.753.000 3.284.000 137.000 176.000 216.000
Sum kortsiktig gjeld 779.000 1.047.000 1.085.000 774.000 841.000
Sum gjeld og egenkapital 5.996.000 4.807.000 1.636.000 4.336.000 1.872.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 342.000 272.000 132.000 132.000 132.000
Driftsinntekter 342.000 272.000 132.000 132.000 132.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -180.000 -130.000 -61.000 -61.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -71.000 -51.000 -47.000 -23.000 -30.000
Driftskostnader -251.000 -181.000 -108.000 -84.000 -91.000
Driftsresultat 91.000 91.000 24.000 48.000 41.000
Finansinntekter 1.501.000 801.000 2.400.000 3.000.000 0
Finanskostnader -101.000 -18.000 -1.000 0 0
Finans 1.400.000 783.000 2.399.000 3.000.000 0
Konsernbidrag -55.000 0 0 0 0
Utbytte -450.000 -800.000 -5.400.000 0 -750.000
Årsresultat 1.493.000 862.000 2.428.000 2.571.000 47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.891.000 3.071.000 690.000 751.000 811.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.891.000 3.071.000 690.000 751.000 811.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.345.000 767.000 867.000 539.000 211.000
Sum anleggsmidler 4.236.000 3.838.000 1.558.000 1.290.000 1.023.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 165.000 110.000 0 0 0
Andre fordringer 18.000 3.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 77.000 57.000 79.000 46.000 12.000
Sum omløpsmidler 1.760.000 970.000 79.000 3.046.000 850.000
Sum eiendeler 5.996.000 4.808.000 1.637.000 4.336.000 1.873.000
Sum opptjent egenkapital 1.253.000 265.000 203.000 3.175.000 604.000
Sum egenkapital 1.465.000 476.000 415.000 3.387.000 815.000
Sum avsetninger til forpliktelser 88.000 114.000 137.000 176.000 216.000
Gjeld til kredittinstitutt 70.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.753.000 3.284.000 137.000 176.000 216.000
Leverandørgjeld 3.000 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 9.000 35.000 34.000 518.000 52.000
Skyldig offentlige avgifter 29.000 0 4.000 10.000 3.000
Utbytte -450.000 -800.000 -5.400.000 0 -750.000
Annen kortsiktig gjeld 217.000 212.000 246.000 246.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 779.000 1.047.000 1.085.000 774.000 841.000
Sum gjeld og egenkapital 5.996.000 4.807.000 1.636.000 4.336.000 1.872.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 981.000 -77.000 -1.006.000 2.272.000 9.000
Likviditetsgrad 1 2.3 0.9 0.1 3.9 1.0
Likviditetsgrad 2 2.3 0.9 0.1 3.9 1.1
Soliditet 24.4 9.9 25.4 78.1 43.5
Resultatgrad 26.6 33.5 18.2 36.4 31.1
Rentedekningsgrad 0.9 5.1 2
Gjeldsgrad 3.1 9.1 2.9 0.3 1.3
Total kapitalrentabilitet 26.5 18.6 148.1 70.3 2.2
Signatur
14.08.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex