Lege Alexander Nystedt As
Juridisk navn:  Lege Alexander Nystedt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45450030
c/o Alexander Nystedt Noroddveien 88C Havblikk Almenlegesenter 2 etg Kystveien 154 Fax:
4816 Kolbjørnsvik 4842 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 915452051
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/14/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Agder Regnskapsservice Kai Christiansen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.04%
Resultat  
  
-0.11%
Egenkapital  
  
3.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.664.000 2.665.000 2.690.000 2.637.000 2.696.000
Resultat: 1.827.000 1.829.000 1.859.000 1.847.000 1.425.000
Egenkapital: 31.000 30.000 31.000 30.000 30.000
Regnskap for  Lege Alexander Nystedt As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.664.000 2.665.000 2.690.000 2.637.000 2.696.000
Driftskostnader -838.000 -835.000 -830.000 -790.000 -1.269.000
Driftsresultat 1.826.000 1.829.000 1.860.000 1.847.000 1.426.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000
Resultat før skatt 1.827.000 1.829.000 1.859.000 1.847.000 1.425.000
Skattekostnad -396.000 -401.000 -429.000 -441.000 -363.000
Årsresultat 1.430.000 1.428.000 1.431.000 1.406.000 1.062.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.985.000 1.963.000 1.999.000 1.991.000 1.655.000
Sum eiendeler 1.985.000 1.963.000 1.999.000 1.991.000 1.655.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 0 1.000 0 0
Sum egenkapital 31.000 30.000 31.000 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.954.000 1.933.000 1.969.000 1.961.000 1.625.000
Sum gjeld og egenkapital 1.985.000 1.963.000 2.000.000 1.991.000 1.655.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.036.000 1.077.000 1.123.000 1.078.000 1.023.000
Andre inntekter 1.628.000 1.587.000 1.566.000 1.559.000 1.673.000
Driftsinntekter 2.664.000 2.665.000 2.690.000 2.637.000 2.696.000
Varekostnad -3.000 -6.000 -4.000 -9.000 -1.000
Lønninger -636.000 -641.000 -651.000 -632.000 -1.043.000
Avskrivning 0 0 0 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -199.000 -188.000 -175.000 -149.000 -186.000
Driftskostnader -838.000 -835.000 -830.000 -790.000 -1.269.000
Driftsresultat 1.826.000 1.829.000 1.860.000 1.847.000 1.426.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.430.000 -1.428.000 -1.430.000 -1.406.000 -1.166.000
Årsresultat 1.430.000 1.428.000 1.431.000 1.406.000 1.062.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 0 23.000 57.000
Andre fordringer 129.000 1.346.000 1.744.000 1.566.000 938.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.856.000 613.000 255.000 402.000 659.000
Sum omløpsmidler 1.985.000 1.963.000 1.999.000 1.991.000 1.655.000
Sum eiendeler 1.985.000 1.963.000 1.999.000 1.991.000 1.655.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 0 1.000 0 0
Sum egenkapital 31.000 30.000 31.000 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 396.000 401.000 429.000 441.000 363.000
Skyldig offentlige avgifter 37.000 49.000 52.000 47.000 75.000
Utbytte -1.430.000 -1.428.000 -1.430.000 -1.406.000 -1.166.000
Annen kortsiktig gjeld 91.000 55.000 58.000 67.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 1.954.000 1.933.000 1.969.000 1.961.000 1.625.000
Sum gjeld og egenkapital 1.985.000 1.963.000 2.000.000 1.991.000 1.655.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1 1 1
Soliditet 1.6 1.5 1.6 1.5 1.8
Resultatgrad 68.5 68.6 69.1 7 52.9
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 63.0 64.4 63.5 65.4 54.2
Total kapitalrentabilitet 92.0 93.2 9 92.8 86.2
Signatur
29.05.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex