Lege Aker Brygge As
Juridisk navn:  Lege Aker Brygge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94161140
C/O Lind & CO AS Olav Selvaags plass 4 C/O Lind & CO AS Olav Selvaags plass 4 Fax:
0252 Oslo 252 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915083005
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/6/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Frøseth Regnskapsservice
Utvikling:
Omsetning  
  
19.43%
Resultat  
  
77.04%
Egenkapital  
  
93%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 252.000 211.000 2.000 193.000 332.000
Resultat: 239.000 135.000 -11.000 -116.000 -209.000
Egenkapital: -18.000 -257.000 -359.000 -348.000 -232.000
Regnskap for  Lege Aker Brygge As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 252.000 211.000 2.000 193.000 332.000
Driftskostnader -13.000 -75.000 -12.000 -308.000 -540.000
Driftsresultat 239.000 135.000 -11.000 -114.000 -208.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -2.000
Finans 0 0 -2.000 -2.000
Resultat før skatt 239.000 135.000 -11.000 -116.000 -209.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 239.000 135.000 -11.000 -116.000 -209.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 27.000 28.000 166.000
Sum omløpsmidler 1.000 11.000 29.000 65.000 22.000
Sum eiendeler 1.000 20.000 56.000 93.000 188.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 -287.000 -389.000 -378.000 -262.000
Sum egenkapital -18.000 -257.000 -359.000 -348.000 -232.000
Sum langsiktig gjeld 19.000 277.000 315.000 303.000 302.000
Sum kortsiktig gjeld 0 100.000 138.000 119.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 20.000 56.000 93.000 189.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 252.000 211.000 2.000 192.000 332.000
Andre inntekter 0 0 2.000 0
Driftsinntekter 252.000 211.000 2.000 193.000 332.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -9.000 -9.000 -9.000 -19.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -66.000 -3.000 -289.000 -520.000
Driftskostnader -13.000 -75.000 -12.000 -308.000 -540.000
Driftsresultat 239.000 135.000 -11.000 -114.000 -208.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 -2.000
Finans 0 0 -2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 239.000 135.000 -11.000 -116.000 -209.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 19.000 28.000 79.000
Sum varige driftsmidler 9.000 19.000 28.000 79.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 9.000 0 88.000
Sum anleggsmidler 9.000 27.000 28.000 166.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 5.000 24.000 24.000 14.000
Andre fordringer 1.000 0 9.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 5.000 4.000 32.000 4.000
Sum omløpsmidler 1.000 11.000 29.000 65.000 22.000
Sum eiendeler 1.000 20.000 56.000 93.000 188.000
Sum opptjent egenkapital -48.000 -287.000 -389.000 -378.000 -262.000
Sum egenkapital -18.000 -257.000 -359.000 -348.000 -232.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.000 277.000 315.000 303.000 302.000
Leverandørgjeld 0 -38.000 0 -2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 138.000 138.000 121.000
Sum kortsiktig gjeld 0 100.000 138.000 119.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 20.000 56.000 93.000 189.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 11.000 -71.000 -73.000 -97.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.5 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0.3 0.5 0.2
Soliditet -1.800.0 -641.1 -374.2 -122.8
Resultatgrad 94.8 6 -59.1 -62.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.2 -1.3 -1.8
Total kapitalrentabilitet 23.900.0 6 -19.6 -122.6 -110.1
Signatur
14.10.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
14.10.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex