Lasse Sælthun
Juridisk navn:  Lasse Sælthun
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57669328
Lærdalsvegen 1885 Lærdalsvegen 1885 Fax:
6887 Lærdal 6887 Lærdal
Fylke: Kommune:
Vestland Lærdal
Org.nr: 969837196
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Tidligere navn: sælthun lasse
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.03%
Resultat  
  
15.79%
Egenkapital  
  
-216.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 200.000 155.000 113.000 127.000 110.000
Resultat: 110.000 95.000 44.000 54.000 47.000
Egenkapital: -19.000 -6.000 20.000 -12.000 19.000
Regnskap for  Lasse Sælthun
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 200.000 155.000 113.000 127.000 110.000
Driftskostnader -90.000 -59.000 -69.000 -73.000 -63.000
Driftsresultat 110.000 95.000 44.000 54.000 47.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 110.000 95.000 44.000 54.000 47.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 110.000 95.000 44.000 54.000 47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 17.000 24.000 319.000 11.000 36.000
Sum eiendeler 17.000 24.000 319.000 11.000 36.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital -19.000 -6.000 20.000 -12.000 19.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36.000 30.000 298.000 23.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 17.000 24.000 318.000 11.000 36.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 200.000 155.000 113.000 127.000 99.000
Andre inntekter 0 0 0 11.000
Driftsinntekter 200.000 155.000 113.000 127.000 110.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -90.000 -59.000 -69.000 -73.000 -63.000
Driftskostnader -90.000 -59.000 -69.000 -73.000 -63.000
Driftsresultat 110.000 95.000 44.000 54.000 47.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 110.000 95.000 44.000 54.000 47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 16.000 12.000 32.000 10.000 35.000
Andre fordringer 1.000 13.000 287.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 17.000 24.000 319.000 11.000 36.000
Sum eiendeler 17.000 24.000 319.000 11.000 36.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital -19.000 -6.000 20.000 -12.000 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 35.000 30.000 21.000 23.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 278.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36.000 30.000 298.000 23.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 17.000 24.000 318.000 11.000 36.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -19.000 -6.000 21.000 -12.000 19.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.8 1.1 0.5 2.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8 1.1 0.5 2.1
Soliditet -111.8 6.3 -109.1 52.8
Resultatgrad 55.0 61.3 38.9 42.5 42.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.9 14.9 -1.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 647.1 395.8 13.8 490.9 130.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex