Larsen & Waagan Eiendom AS
Juridisk navn:  Larsen & Waagan Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62480504
Glåmveien 6 Glåmveien 6 Fax:
2500 Tynset 2500 Tynset
Fylke: Kommune:
Innlandet Tynset
Org.nr: 992647329
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 4/2/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
25.81%
Egenkapital  
  
14.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Resultat: 195.000 155.000 154.000 191.000 170.000
Egenkapital: 1.205.000 1.053.000 932.000 811.000 664.000
Regnskap for  Larsen & Waagan Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Driftskostnader -105.000 -141.000 -132.000 -87.000 -99.000
Driftsresultat 195.000 159.000 168.000 214.000 202.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -4.000 -14.000 -24.000 -32.000
Finans -4.000 -14.000 -23.000 -32.000
Resultat før skatt 195.000 155.000 154.000 191.000 170.000
Skattekostnad -43.000 -34.000 -33.000 -43.000 -40.000
Årsresultat 152.000 121.000 121.000 147.000 130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.472.000 1.510.000 1.537.000 1.574.000 1.612.000
Sum omløpsmidler 241.000 53.000 15.000 14.000 16.000
Sum eiendeler 1.713.000 1.563.000 1.552.000 1.588.000 1.628.000
Sum opptjent egenkapital 904.000 752.000 631.000 510.000 363.000
Sum egenkapital 1.205.000 1.053.000 932.000 811.000 664.000
Sum langsiktig gjeld 53.000 53.000 264.000 511.000 747.000
Sum kortsiktig gjeld 456.000 457.000 355.000 267.000 218.000
Sum gjeld og egenkapital 1.714.000 1.563.000 1.551.000 1.589.000 1.629.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Driftsinntekter 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -67.000 -103.000 -94.000 -49.000 -61.000
Driftskostnader -105.000 -141.000 -132.000 -87.000 -99.000
Driftsresultat 195.000 159.000 168.000 214.000 202.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -4.000 -14.000 -24.000 -32.000
Finans -4.000 -14.000 -23.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 152.000 121.000 121.000 147.000 130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.472.000 1.510.000 1.537.000 1.574.000 1.612.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.472.000 1.510.000 1.537.000 1.574.000 1.612.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.472.000 1.510.000 1.537.000 1.574.000 1.612.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 232.000 44.000 6.000 5.000 7.000
Sum omløpsmidler 241.000 53.000 15.000 14.000 16.000
Sum eiendeler 1.713.000 1.563.000 1.552.000 1.588.000 1.628.000
Sum opptjent egenkapital 904.000 752.000 631.000 510.000 363.000
Sum egenkapital 1.205.000 1.053.000 932.000 811.000 664.000
Sum avsetninger til forpliktelser 53.000 53.000 53.000 55.000 56.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 53.000 53.000 264.000 511.000 747.000
Leverandørgjeld 1.000 12.000 2.000 3.000 3.000
Betalbar skatt 44.000 34.000 35.000 44.000 40.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 411.000 411.000 319.000 220.000 175.000
Sum kortsiktig gjeld 456.000 457.000 355.000 267.000 218.000
Sum gjeld og egenkapital 1.714.000 1.563.000 1.551.000 1.589.000 1.629.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -215.000 -404.000 -340.000 -253.000 -202.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.1 0 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.1 0 0.1 0.1
Soliditet 70.3 67.4 60.1 5 40.8
Resultatgrad 65.0 5 5 71.3 67.3
Rentedekningsgrad 39.8 1 8.9 6.3
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.7 1 1.5
Total kapitalrentabilitet 11.4 10.2 10.8 13.5 12.4
Signatur
23.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex