Larsen & Toubro Infotech Norge As
Juridisk navn:  Larsen & Toubro Infotech Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Martin Linges Vei 25 Martin Linges vei 25 Fax:
1364 Fornebu 1364 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 921974248
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 43
Etableringsdato: 11/20/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Alpha Revisjon AS
Regnskapsfører: Kpmg Tax AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 16.907.000
Resultat: 774.000
Egenkapital: 634.000
Regnskap for  Larsen & Toubro Infotech Norge As
Resultat 2020
Driftsinntekter 16.907.000
Driftskostnader -15.032.000
Driftsresultat 1.875.000
Finansinntekter 472.000
Finanskostnader -1.573.000
Finans -1.101.000
Resultat før skatt 774.000
Skattekostnad -170.000
Årsresultat 604.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.861.000
Sum omløpsmidler 17.324.000
Sum eiendeler 23.185.000
Sum opptjent egenkapital 604.000
Sum egenkapital 634.000
Sum langsiktig gjeld 3.000
Sum kortsiktig gjeld 22.548.000
Sum gjeld og egenkapital 23.185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.907.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 16.907.000
Varekostnad -10.974.000
Lønninger 0
Avskrivning -1.447.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.611.000
Driftskostnader -15.032.000
Driftsresultat 1.875.000
Finansinntekter 472.000
Finanskostnader -1.573.000
Finans -1.101.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 604.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 5.788.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 73.000
Sum varige driftsmidler 73.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 5.861.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 10.620.000
Andre fordringer 1.068.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 5.636.000
Sum omløpsmidler 17.324.000
Sum eiendeler 23.185.000
Sum opptjent egenkapital 604.000
Sum egenkapital 634.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 3.000
Leverandørgjeld 19.359.000
Betalbar skatt 167.000
Skyldig offentlige avgifter 1.916.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.105.000
Sum kortsiktig gjeld 22.548.000
Sum gjeld og egenkapital 23.185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.224.000
Likviditetsgrad 1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8
Soliditet 2.7
Resultatgrad 11.1
Rentedekningsgrad 1.2
Gjeldsgrad 35.6
Total kapitalrentabilitet 10.1
Signatur
25.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex