Larsen & Toubro Infotech Norge
Juridisk navn:  Larsen & Toubro Infotech Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95033693
Martin Linges Vei 25 Martin Linges Vei 25 Fax:
1364 Fornebu 1364 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 992351527
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/1/2008 1
Foretakstype: NUF
Revisor: Alpha Revisjon AS
Regnskapsfører: Kpmg Tax AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.95%
Resultat  
  
49.25%
Egenkapital  
  
66.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 150.041.000 127.210.000 74.015.000 64.931.000 74.299.000
Resultat: 11.298.000 7.570.000 6.051.000 2.877.000 1.911.000
Egenkapital: 22.095.000 13.291.000 7.393.000 9.211.000 14.032.000
Regnskap for  Larsen & Toubro Infotech Norge
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 150.041.000 127.210.000 74.015.000 64.931.000 74.299.000
Driftskostnader -145.718.000 -119.595.000 -68.189.000 -61.834.000 -73.021.000
Driftsresultat 4.322.000 7.615.000 5.825.000 3.097.000 1.278.000
Finansinntekter 6.975.000 69.000 1.162.000 59.000 759.000
Finanskostnader -114.000 -936.000 -280.000 -127.000
Finans 6.975.000 -45.000 226.000 -221.000 632.000
Resultat før skatt 11.298.000 7.570.000 6.051.000 2.877.000 1.911.000
Skattekostnad -2.494.000 -1.672.000 -837.000 -698.000 -455.000
Årsresultat 8.804.000 5.898.000 5.214.000 2.179.000 1.455.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 106.000 127.000 127.000 127.000 92.000
Sum omløpsmidler 66.114.000 53.925.000 32.129.000 23.595.000 20.059.000
Sum eiendeler 66.220.000 54.052.000 32.256.000 23.722.000 20.151.000
Sum opptjent egenkapital 22.095.000 13.291.000 7.393.000 9.211.000 14.032.000
Sum egenkapital 22.095.000 13.291.000 7.393.000 9.211.000 14.032.000
Sum langsiktig gjeld 70.000 88.000 121.000 157.000
Sum kortsiktig gjeld 44.125.000 40.690.000 24.775.000 14.390.000 5.962.000
Sum gjeld og egenkapital 66.220.000 54.051.000 32.256.000 23.722.000 20.151.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 142.806.000 127.210.000 74.015.000 59.601.000 74.299.000
Andre inntekter 7.235.000 0 0 5.330.000 0
Driftsinntekter 150.041.000 127.210.000 74.015.000 64.931.000 74.299.000
Varekostnad 0 0 -32.430.000 0
Lønninger -42.998.000 -28.450.000 -9.814.000 -12.649.000 -12.555.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -102.720.000 -91.145.000 -58.375.000 -16.755.000 -60.466.000
Driftskostnader -145.718.000 -119.595.000 -68.189.000 -61.834.000 -73.021.000
Driftsresultat 4.322.000 7.615.000 5.825.000 3.097.000 1.278.000
Finansinntekter 6.975.000 69.000 1.162.000 59.000 759.000
Finanskostnader -114.000 -936.000 -280.000 -127.000
Finans 6.975.000 -45.000 226.000 -221.000 632.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 8.804.000 5.898.000 5.214.000 2.179.000 1.455.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 103.000 127.000 127.000 127.000 92.000
Sum anleggsmidler 106.000 127.000 127.000 127.000 92.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 27.976.000 25.077.000 18.798.000 14.971.000 14.724.000
Andre fordringer 10.892.000 10.929.000 5.847.000 7.014.000 3.060.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 13.312.000 1.822.000 7.484.000 1.610.000 2.274.000
Sum omløpsmidler 66.114.000 53.925.000 32.129.000 23.595.000 20.059.000
Sum eiendeler 66.220.000 54.052.000 32.256.000 23.722.000 20.151.000
Sum opptjent egenkapital 22.095.000 13.291.000 7.393.000 9.211.000 14.032.000
Sum egenkapital 22.095.000 13.291.000 7.393.000 9.211.000 14.032.000
Sum avsetninger til forpliktelser 70.000 88.000 121.000 157.000
Gjeld til kredittinstitutt 14.270.000 13.060.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 70.000 88.000 121.000 157.000
Leverandørgjeld 5.246.000 1.221.000 185.000 0 0
Betalbar skatt 2.567.000 2.494.000 1.639.000 1.401.000 603.000
Skyldig offentlige avgifter 5.775.000 2.193.000 4.267.000 3.617.000 3.440.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.268.000 21.722.000 18.683.000 9.372.000 1.919.000
Sum kortsiktig gjeld 44.125.000 40.690.000 24.775.000 14.390.000 5.962.000
Sum gjeld og egenkapital 66.220.000 54.051.000 32.256.000 23.722.000 20.151.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.989.000 13.235.000 7.354.000 9.205.000 14.097.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.3 1.6 3.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.3 1.6 3.4
Soliditet 33.4 24.6 22.9 38.8 69.6
Resultatgrad 2.9 6 7.9 4.8 1.7
Rentedekningsgrad 66.8 6.2 11.1 10.1
Gjeldsgrad 2.0 3.1 3.4 1.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 17.1 14.2 21.7 13.3 10.1
Signatur
14.10.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex