Larsen & Rundsveen As
Juridisk navn:  Larsen & Rundsveen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95228189
Nermovegen 14 Nermovegen 14 Fax:
2640 Vinstra 2640 Vinstra
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Fron
Org.nr: 915006736
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/31/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fron Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.88%
Resultat  
  
19.75%
Egenkapital  
  
-200%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 307.000 388.000 645.000 402.000 262.000
Resultat: -65.000 -81.000 29.000 -14.000 83.000
Egenkapital: -32.000 32.000 111.000 86.000 100.000
Regnskap for  Larsen & Rundsveen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 307.000 388.000 645.000 402.000 262.000
Driftskostnader -372.000 -469.000 -616.000 -416.000 -179.000
Driftsresultat -65.000 -81.000 28.000 -14.000 83.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -65.000 -81.000 29.000 -14.000 83.000
Skattekostnad 2.000 -3.000 0 -21.000
Årsresultat -65.000 -79.000 25.000 -14.000 63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 9.000 17.000 25.000 0
Sum omløpsmidler 97.000 137.000 154.000 270.000 501.000
Sum eiendeler 98.000 146.000 171.000 295.000 501.000
Sum opptjent egenkapital -62.000 2.000 81.000 56.000 70.000
Sum egenkapital -32.000 32.000 111.000 86.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 130.000 114.000 57.000 209.000 401.000
Sum gjeld og egenkapital 98.000 146.000 170.000 295.000 501.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 307.000 386.000 645.000 398.000 259.000
Andre inntekter 2.000 0 5.000 3.000
Driftsinntekter 307.000 388.000 645.000 402.000 262.000
Varekostnad -11.000 -99.000 -317.000 -192.000 -14.000
Lønninger -165.000 -169.000 -42.000 -22.000 -3.000
Avskrivning -8.000 -8.000 -8.000 -7.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -188.000 -193.000 -249.000 -195.000 -162.000
Driftskostnader -372.000 -469.000 -616.000 -416.000 -179.000
Driftsresultat -65.000 -81.000 28.000 -14.000 83.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -65.000 -79.000 25.000 -14.000 63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.000 9.000 17.000 25.000 0
Sum varige driftsmidler 1.000 9.000 17.000 25.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000 9.000 17.000 25.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 17.000 28.000 28.000 66.000 5.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 80.000 109.000 126.000 204.000 496.000
Sum omløpsmidler 97.000 137.000 154.000 270.000 501.000
Sum eiendeler 98.000 146.000 171.000 295.000 501.000
Sum opptjent egenkapital -62.000 2.000 81.000 56.000 70.000
Sum egenkapital -32.000 32.000 111.000 86.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 0 0
Leverandørgjeld 22.000 77.000 23.000 176.000 348.000
Betalbar skatt 0 1.000 0 21.000
Skyldig offentlige avgifter 93.000 20.000 29.000 32.000 30.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 16.000 4.000 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 130.000 114.000 57.000 209.000 401.000
Sum gjeld og egenkapital 98.000 146.000 170.000 295.000 501.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -33.000 23.000 97.000 61.000 100.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.2 2.7 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 1.2 2.7 1.3 1.2
Soliditet -32.7 21.9 65.3 29.2 2
Resultatgrad -21.2 -20.9 4.3 -3.5 31.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -4.1 3.6 0.5 2.4 4
Total kapitalrentabilitet -66.3 -55.5 16.5 -4.7 16.6
Signatur
24.02.2015
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.02.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex