Larsen Advokatfirma As
Juridisk navn:  Larsen Advokatfirma As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38150030
Postboks 3 Sentrumsvegen 55 Fax: 38150031
4701 Vennesla 4700 Vennesla
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 998192692
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/28/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Merkantil Service AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.72%
Resultat  
  
-2775%
Egenkapital  
  
-494.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.345.000 2.157.000 2.010.000 1.213.000 1.263.000
Resultat: -345.000 -12.000 397.000 -286.000 -535.000
Egenkapital: -355.000 90.000 100.000 -394.000 -102.000
Regnskap for  Larsen Advokatfirma As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.345.000 2.157.000 2.010.000 1.213.000 1.263.000
Driftskostnader -2.683.000 -2.163.000 -1.586.000 -1.471.000 -1.782.000
Driftsresultat -338.000 -6.000 424.000 -258.000 -520.000
Finansinntekter 31.000 19.000 8.000 4.000 19.000
Finanskostnader -38.000 -25.000 -35.000 -32.000 -34.000
Finans -7.000 -6.000 -27.000 -28.000 -15.000
Resultat før skatt -345.000 -12.000 397.000 -286.000 -535.000
Skattekostnad -99.000 2.000 97.000 -7.000 -4.000
Årsresultat -445.000 -10.000 494.000 -292.000 -539.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.000 215.000 97.000 0 30.000
Sum omløpsmidler 519.000 766.000 604.000 1.586.000 1.804.000
Sum eiendeler 617.000 981.000 701.000 1.586.000 1.834.000
Sum opptjent egenkapital -385.000 60.000 70.000 -424.000 -132.000
Sum egenkapital -355.000 90.000 100.000 -394.000 -102.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 14.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 972.000 891.000 602.000 1.966.000 1.853.000
Sum gjeld og egenkapital 617.000 981.000 702.000 1.586.000 1.834.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.294.000 2.087.000 2.010.000 1.428.000 1.263.000
Andre inntekter 52.000 70.000 0 -215.000 0
Driftsinntekter 2.345.000 2.157.000 2.010.000 1.213.000 1.263.000
Varekostnad -235.000 -87.000 -63.000 -81.000 -140.000
Lønninger -1.541.000 -1.289.000 -1.037.000 -902.000 -1.084.000
Avskrivning -13.000 -7.000 0 -30.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -894.000 -780.000 -486.000 -458.000 -519.000
Driftskostnader -2.683.000 -2.163.000 -1.586.000 -1.471.000 -1.782.000
Driftsresultat -338.000 -6.000 424.000 -258.000 -520.000
Finansinntekter 31.000 19.000 8.000 4.000 19.000
Finanskostnader -38.000 -25.000 -35.000 -32.000 -34.000
Finans -7.000 -6.000 -27.000 -28.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -445.000 -10.000 494.000 -292.000 -539.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 99.000 97.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 72.000 85.000 0 0 30.000
Sum varige driftsmidler 72.000 85.000 0 0 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 26.000 31.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 98.000 215.000 97.000 0 30.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 428.000 659.000 543.000 219.000 574.000
Andre fordringer 59.000 49.000 18.000 10.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.000 58.000 44.000 1.357.000 1.206.000
Sum omløpsmidler 519.000 766.000 604.000 1.586.000 1.804.000
Sum eiendeler 617.000 981.000 701.000 1.586.000 1.834.000
Sum opptjent egenkapital -385.000 60.000 70.000 -424.000 -132.000
Sum egenkapital -355.000 90.000 100.000 -394.000 -102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 341.000 283.000 326.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 14.000 83.000
Leverandørgjeld 0 0 0 1.720.000 1.682.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 146.000 201.000 177.000 122.000 35.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 485.000 407.000 99.000 125.000 136.000
Sum kortsiktig gjeld 972.000 891.000 602.000 1.966.000 1.853.000
Sum gjeld og egenkapital 617.000 981.000 702.000 1.586.000 1.834.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -453.000 -125.000 2.000 -380.000 -49.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.9 1 0.8 1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.9 1 0.8 1
Soliditet -57.5 9.2 14.2 -24.8 -5.6
Resultatgrad -14.4 -0.3 21.1 -21.3 -41.2
Rentedekningsgrad -8.9 -0.2 12.1 -8.1 -15.3
Gjeldsgrad -2.7 9.9 6
Total kapitalrentabilitet -49.8 1.3 61.5 -27.3
Signatur
12.04.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex