Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lars Sæterøy & Sønn As
Juridisk navn:  Lars Sæterøy & Sønn As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90051309
Sørlia 13 Sørlia 13 Fax:
6520 Frei 6520 Frei
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 930263192
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 6/20/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Norvik Revisjon As
Regnskapsfører: Økonomitjenesten.No As
Utvikling:
Omsetning  
  
72.08%
Resultat  
  
178.48%
Egenkapital  
  
40.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 24.806.000 14.415.000 29.570.000 19.404.000 17.078.000
Resultat: 722.000 -920.000 -294.000 516.000 256.000
Egenkapital: 1.939.000 1.377.000 2.057.000 2.311.000 2.072.000
Regnskap for  Lars Sæterøy & Sønn As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 24.806.000 14.415.000 29.570.000 19.404.000 17.078.000
Driftskostnader -23.758.000 -15.364.000 -30.296.000 -18.791.000 -16.801.000
Driftsresultat 1.048.000 -949.000 -726.000 614.000 276.000
Finansinntekter 205.000 606.000 10.000 26.000
Finanskostnader -326.000 -176.000 -174.000 -109.000 -46.000
Finans -326.000 29.000 432.000 -99.000 -20.000
Resultat før skatt 722.000 -920.000 -294.000 516.000 256.000
Skattekostnad -160.000 240.000 189.000 -127.000 -68.000
Årsresultat 562.000 -680.000 -104.000 389.000 188.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.246.000 2.529.000 2.926.000 2.869.000 243.000
Sum omløpsmidler 13.691.000 10.418.000 5.412.000 8.569.000 9.119.000
Sum eiendeler 15.937.000 12.947.000 8.338.000 11.438.000 9.362.000
Sum opptjent egenkapital 1.839.000 1.277.000 1.957.000 2.211.000 1.972.000
Sum egenkapital 1.939.000 1.377.000 2.057.000 2.311.000 2.072.000
Sum langsiktig gjeld 4.483.000 5.363.000 2.017.000 2.109.000 0
Sum kortsiktig gjeld 9.514.000 6.207.000 4.263.000 7.018.000 7.289.000
Sum gjeld og egenkapital 15.936.000 12.947.000 8.337.000 11.438.000 9.361.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.687.000 14.414.000 29.570.000 19.404.000 17.030.000
Andre inntekter 119.000 1.000 0 0 48.000
Driftsinntekter 24.806.000 14.415.000 29.570.000 19.404.000 17.078.000
Varekostnad -19.011.000 -10.203.000 -25.116.000 -13.995.000 -12.474.000
Lønninger -3.462.000 -4.013.000 -3.971.000 -3.515.000 -3.374.000
Avskrivning -151.000 -162.000 -170.000 -113.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.134.000 -986.000 -1.039.000 -1.110.000 -1.040.000
Driftskostnader -23.758.000 -15.364.000 -30.296.000 -18.791.000 -16.801.000
Driftsresultat 1.048.000 -949.000 -726.000 614.000 276.000
Finansinntekter 205.000 606.000 10.000 26.000
Finanskostnader -326.000 -176.000 -174.000 -109.000 -46.000
Finans -326.000 29.000 432.000 -99.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -150.000 -150.000 -150.000
Årsresultat 562.000 -680.000 -104.000 389.000 188.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 283.000 443.000 203.000 14.000 140.000
Fast eiendom 1.763.000 1.850.000 1.936.000 1.986.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 119.000 156.000 231.000 315.000 72.000
Sum varige driftsmidler 1.882.000 2.006.000 2.167.000 2.301.000 72.000
Sum finansielle anleggsmidler 80.000 80.000 555.000 555.000 30.000
Sum anleggsmidler 2.246.000 2.529.000 2.926.000 2.869.000 243.000
Varebeholdning 13.383.000 9.629.000 117.000 4.605.000 4.800.000
Kundefordringer 19.000 222.000 698.000 1.032.000 132.000
Andre fordringer 159.000 329.000 1.413.000 1.902.000 3.182.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 129.000 239.000 3.183.000 1.030.000 1.004.000
Sum omløpsmidler 13.691.000 10.418.000 5.412.000 8.569.000 9.119.000
Sum eiendeler 15.937.000 12.947.000 8.338.000 11.438.000 9.362.000
Sum opptjent egenkapital 1.839.000 1.277.000 1.957.000 2.211.000 1.972.000
Sum egenkapital 1.939.000 1.377.000 2.057.000 2.311.000 2.072.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.460.000 4.224.000 76.000 3.783.000 4.662.000
Sum langsiktig gjeld 4.483.000 5.363.000 2.017.000 2.109.000 0
Leverandørgjeld 929.000 557.000 3.315.000 1.790.000 679.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 427.000 422.000 273.000 434.000 375.000
Utbytte 0 -150.000 -150.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 699.000 1.004.000 449.000 861.000 1.424.000
Sum kortsiktig gjeld 9.514.000 6.207.000 4.263.000 7.018.000 7.289.000
Sum gjeld og egenkapital 15.936.000 12.947.000 8.337.000 11.438.000 9.361.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.177.000 4.211.000 1.149.000 1.551.000 1.830.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.7 1.3 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.1 1.2 0.6 0.6
Soliditet 12.2 10.6 24.7 20.2 22.1
Resultatgrad 4.2 -6.6 -2.5 3.2 1.6
Rentedekningsgrad 3.2 -5.4 -4.2 5.6 6
Gjeldsgrad 7.2 8.4 3.1 3.9 3.5
Total kapitalrentabilitet 6.6 -5.7 -1.4 5.5 3.2
Signatur
04.01.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
04.01.2022
Prokura hver for seg
Sæterøy Nils Jørgen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex