Lars Padøy As
Juridisk navn:  Lars Padøy As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56356025
Fax: 56356105
5994 Vikanes 5994 Vikanes
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 833662112
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 12/28/1982
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.49%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 66.000 67.000 85.000 78.000 79.000
Resultat: 0 3.000 -365.000 -24.000 5.000
Egenkapital: -116.000 -116.000 -119.000 246.000 270.000
Regnskap for  Lars Padøy As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 66.000 67.000 85.000 78.000 79.000
Driftskostnader -68.000 -67.000 -454.000 -104.000 -77.000
Driftsresultat -2.000 1.000 -368.000 -26.000 2.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Resultat før skatt 3.000 -365.000 -24.000 5.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 -365.000 -24.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 507.000 525.000 543.000 396.000 416.000
Sum omløpsmidler 24.000 18.000 58.000 185.000 207.000
Sum eiendeler 531.000 543.000 601.000 581.000 623.000
Sum opptjent egenkapital -218.000 -218.000 -221.000 144.000 168.000
Sum egenkapital -116.000 -116.000 -119.000 246.000 270.000
Sum langsiktig gjeld 648.000 659.000 718.000 333.000 348.000
Sum kortsiktig gjeld 0 2.000 1.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 532.000 543.000 601.000 580.000 624.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 66.000 67.000 85.000 78.000 79.000
Driftsinntekter 66.000 67.000 85.000 78.000 79.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -18.000 -18.000 -21.000 -21.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -50.000 -49.000 -433.000 -83.000 -56.000
Driftskostnader -68.000 -67.000 -454.000 -104.000 -77.000
Driftsresultat -2.000 1.000 -368.000 -26.000 2.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 -365.000 -24.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 3.000 6.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 507.000 525.000 543.000 396.000 416.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 507.000 525.000 543.000 396.000 416.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 0 0 1.000 0
Andre fordringer 0 0 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 18.000 58.000 181.000 207.000
Sum omløpsmidler 24.000 18.000 58.000 185.000 207.000
Sum eiendeler 531.000 543.000 601.000 581.000 623.000
Sum opptjent egenkapital -218.000 -218.000 -221.000 144.000 168.000
Sum egenkapital -116.000 -116.000 -119.000 246.000 270.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 648.000 659.000 718.000 333.000 348.000
Leverandørgjeld 0 2.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 5.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 2.000 1.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 532.000 543.000 601.000 580.000 624.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000 18.000 56.000 184.000 201.000
Likviditetsgrad 1 2 1 34.5
Likviditetsgrad 2 0 2 1 34.5
Soliditet -21.8 -21.4 -19.8 42.4 43.3
Resultatgrad -3.0 1.5 -432.9 -33.3 2.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -5.6 -5.7 -6.1 1.4 1.3
Total kapitalrentabilitet 0.6 -60.9 -4.1 0.6
Signatur
07.10.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex