Lars Anders Kildal Strands Legat
Juridisk navn:  Lars Anders Kildal Strands Legat
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77683702
c/o Biskop-prelat, Tromsø stift Postboks 132 c/o Biskop-Prelat, Tromsø stift Storgata 94 Fax:
9252 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 912199894
Aksjekapital: 1.540 NOK
Etableringsdato: 6/15/2013
Foretakstype: STI
Revisor: Din Revisor Tromsø As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-39.29%
Egenkapital  
  
4.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 8.000 8.000
Resultat: 68.000 112.000 -30.000 1.000 1.000
Egenkapital: 1.719.000 1.652.000 1.540.000 1.570.000 1.569.000
Regnskap for  Lars Anders Kildal Strands Legat
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 8.000 8.000
Driftskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -7.000 -7.000 -7.000 1.000 1.000
Finansinntekter 74.000 119.000 -23.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 74.000 119.000 -23.000 0 0
Resultat før skatt 68.000 112.000 -30.000 1.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 68.000 112.000 -30.000 1.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.362.000 1.290.000 1.200.000 1.570.000 1.569.000
Sum omløpsmidler 357.000 362.000 340.000 0 0
Sum eiendeler 1.719.000 1.652.000 1.540.000 1.570.000 1.569.000
Sum opptjent egenkapital 0 1.652.000 0 0 0
Sum egenkapital 1.719.000 1.652.000 1.540.000 1.570.000 1.569.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.719.000 1.652.000 1.540.000 1.570.000 1.569.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 8.000 8.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 8.000 8.000
Varekostnad -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Driftsresultat -7.000 -7.000 -7.000 1.000 1.000
Finansinntekter 74.000 119.000 -23.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 74.000 119.000 -23.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 68.000 112.000 -30.000 1.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 1.570.000 1.569.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.362.000 1.290.000 1.200.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.362.000 1.290.000 1.200.000 1.570.000 1.569.000
Varebeholdning 0 362.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 -26.000 0 0
Kasse, bank 357.000 0 366.000 0 0
Sum omløpsmidler 357.000 362.000 340.000 0 0
Sum eiendeler 1.719.000 1.652.000 1.540.000 1.570.000 1.569.000
Sum opptjent egenkapital 0 1.652.000 0 0 0
Sum egenkapital 1.719.000 1.652.000 1.540.000 1.570.000 1.569.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.719.000 1.652.000 1.540.000 1.570.000 1.569.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 357.000 362.000 340.000 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0
Soliditet 1 1 1 1 1
Resultatgrad 12.5 12.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 3.9 6.8 -1.9 0.1 0.1
Prokurister
09.12.2015
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex