Lap Holding AS
Juridisk navn:  Lap Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91603000
Gauterødveien 43 Gauterødveien 43 Fax:
3154 Tolvsrød 3154 Tolvsrød
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 991910328
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 9/25/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tønsberg Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
-96.42%
Resultat  
  
-106.53%
Egenkapital  
  
-2.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 22.000 614.000 396.000 68.000 81.000
Resultat: -13.000 199.000 2.000 48.000 51.000
Egenkapital: 386.000 396.000 297.000 295.000 260.000
Regnskap for  Lap Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 22.000 614.000 396.000 68.000 81.000
Driftskostnader -33.000 -162.000 -390.000 -13.000 -23.000
Driftsresultat -11.000 452.000 7.000 54.000 58.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -253.000 -5.000 -6.000 -7.000
Finans -3.000 -253.000 -5.000 -6.000 -7.000
Resultat før skatt -13.000 199.000 2.000 48.000 51.000
Skattekostnad 3.000 -99.000 -1.000 -13.000 -13.000
Årsresultat -11.000 100.000 1.000 36.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 527.000 525.000 819.000 820.000 823.000
Sum omløpsmidler 5.000 65.000 110.000 85.000 68.000
Sum eiendeler 532.000 590.000 929.000 905.000 891.000
Sum opptjent egenkapital 86.000 96.000 -3.000 -5.000 -40.000
Sum egenkapital 386.000 396.000 297.000 295.000 260.000
Sum langsiktig gjeld 0 67.000 99.000 130.000
Sum kortsiktig gjeld 147.000 193.000 565.000 510.000 502.000
Sum gjeld og egenkapital 533.000 589.000 929.000 904.000 892.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.000 614.000 396.000 68.000 81.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 22.000 614.000 396.000 68.000 81.000
Varekostnad -3.000 -67.000 0 0 0
Lønninger -19.000 -346.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -76.000 -44.000 -13.000 -23.000
Driftskostnader -33.000 -162.000 -390.000 -13.000 -23.000
Driftsresultat -11.000 452.000 7.000 54.000 58.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -253.000 -5.000 -6.000 -7.000
Finans -3.000 -253.000 -5.000 -6.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 100.000 1.000 36.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 6.000 9.000 10.000 13.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 519.000 519.000 810.000 810.000 810.000
Sum anleggsmidler 527.000 525.000 819.000 820.000 823.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 31.000 17.000 23.000 0
Andre fordringer 5.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 28.000 93.000 62.000 68.000
Sum omløpsmidler 5.000 65.000 110.000 85.000 68.000
Sum eiendeler 532.000 590.000 929.000 905.000 891.000
Sum opptjent egenkapital 86.000 96.000 -3.000 -5.000 -40.000
Sum egenkapital 386.000 396.000 297.000 295.000 260.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 67.000 99.000 130.000
Leverandørgjeld 106.000 0 19.000 0 0
Betalbar skatt 96.000 0 9.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 19.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.000 97.000 527.000 501.000 501.000
Sum kortsiktig gjeld 147.000 193.000 565.000 510.000 502.000
Sum gjeld og egenkapital 533.000 589.000 929.000 904.000 892.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -142.000 -128.000 -455.000 -425.000 -434.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.2 0.1
Soliditet 72.4 67.2 3 32.6 29.1
Resultatgrad -50.0 73.6 1.8 79.4 71.6
Rentedekningsgrad -3.7 1.8 1.4 9 8.3
Gjeldsgrad 0.4 0.5 2.1 2.1 2.4
Total kapitalrentabilitet -2.1 76.7 0.8 6 6.5
Signatur
06.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.04.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex