Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Langvandsbråten As
Juridisk navn:  Langvandsbråten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95851300
Vikers Vei 1 Vikers Vei 1 Fax:
3534 Sokna 3534 Sokna
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 977312744
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/16/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Veiby Akonto As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.18%
Resultat  
  
-59.35%
Egenkapital  
  
11.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.985.000 4.074.000 2.919.000 2.048.000 1.957.000
Resultat: 385.000 947.000 329.000 30.000 253.000
Egenkapital: 2.996.000 2.696.000 2.357.000 2.090.000 2.054.000
Regnskap for  Langvandsbråten As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.985.000 4.074.000 2.919.000 2.048.000 1.957.000
Driftskostnader -3.557.000 -3.068.000 -2.524.000 -1.981.000 -1.669.000
Driftsresultat 428.000 1.005.000 394.000 67.000 289.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -45.000 -60.000 -66.000 -39.000 -39.000
Finans -44.000 -59.000 -65.000 -37.000 -36.000
Resultat før skatt 385.000 947.000 329.000 30.000 253.000
Skattekostnad -85.000 -208.000 -62.000 6.000 -51.000
Årsresultat 300.000 739.000 267.000 36.000 202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.619.000 3.898.000 3.344.000 3.386.000 2.502.000
Sum omløpsmidler 969.000 1.117.000 1.024.000 609.000 865.000
Sum eiendeler 4.588.000 5.015.000 4.368.000 3.995.000 3.367.000
Sum opptjent egenkapital 2.896.000 2.596.000 2.257.000 1.990.000 1.954.000
Sum egenkapital 2.996.000 2.696.000 2.357.000 2.090.000 2.054.000
Sum langsiktig gjeld 823.000 1.218.000 1.561.000 1.644.000 1.056.000
Sum kortsiktig gjeld 768.000 1.100.000 449.000 260.000 257.000
Sum gjeld og egenkapital 4.587.000 5.014.000 4.367.000 3.994.000 3.367.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.939.000 4.037.000 2.919.000 2.048.000 1.946.000
Andre inntekter 46.000 37.000 0 0 11.000
Driftsinntekter 3.985.000 4.074.000 2.919.000 2.048.000 1.957.000
Varekostnad -96.000 -90.000 -121.000 -115.000 -45.000
Lønninger -1.339.000 -1.228.000 -976.000 -661.000 -668.000
Avskrivning -843.000 -682.000 -512.000 -384.000 -304.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.279.000 -1.068.000 -915.000 -821.000 -652.000
Driftskostnader -3.557.000 -3.068.000 -2.524.000 -1.981.000 -1.669.000
Driftsresultat 428.000 1.005.000 394.000 67.000 289.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -45.000 -60.000 -66.000 -39.000 -39.000
Finans -44.000 -59.000 -65.000 -37.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -400.000 0 0 0
Årsresultat 300.000 739.000 267.000 36.000 202.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 3.572.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 3.831.000 3.344.000 3.386.000 2.502.000
Sum varige driftsmidler 3.585.000 3.831.000 3.344.000 3.386.000 2.502.000
Sum finansielle anleggsmidler 33.000 67.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.619.000 3.898.000 3.344.000 3.386.000 2.502.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 838.000 419.000 375.000 313.000 250.000
Andre fordringer 22.000 43.000 9.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 108.000 654.000 640.000 295.000 615.000
Sum omløpsmidler 969.000 1.117.000 1.024.000 609.000 865.000
Sum eiendeler 4.588.000 5.015.000 4.368.000 3.995.000 3.367.000
Sum opptjent egenkapital 2.896.000 2.596.000 2.257.000 1.990.000 1.954.000
Sum egenkapital 2.996.000 2.696.000 2.357.000 2.090.000 2.054.000
Sum avsetninger til forpliktelser 256.000 294.000 296.000 310.000 327.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 823.000 1.218.000 1.561.000 1.644.000 1.056.000
Leverandørgjeld 60.000 125.000 84.000 60.000 80.000
Betalbar skatt 124.000 210.000 77.000 10.000 59.000
Skyldig offentlige avgifter 271.000 252.000 193.000 123.000 55.000
Utbytte -400.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 314.000 114.000 95.000 66.000 63.000
Sum kortsiktig gjeld 768.000 1.100.000 449.000 260.000 257.000
Sum gjeld og egenkapital 4.587.000 5.014.000 4.367.000 3.994.000 3.367.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 201.000 17.000 575.000 349.000 608.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 2.3 2.3 3.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1 2.3 2.3 3.4
Soliditet 65.3 53.8 5 52.3 6
Resultatgrad 10.7 24.7 13.5 3.3 14.8
Rentedekningsgrad 9.5 16.8 6 1.7 7.4
Gjeldsgrad 0.5 0.9 0.9 0.9 0.6
Total kapitalrentabilitet 9.4 20.1 9 1.7 8.7
Signatur
23.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex