Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Landsforeningen For Prader-Willis Syndrom
Juridisk navn:  Landsforeningen For Prader-Willis Syndrom
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94860099
Hiltonåsen 34 Hiltonåsen 34 Fax:
1341 Slependen 1341 Slependen
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 976693450
Aksjekapital: 418.000 NOK
Etableringsdato: 4/9/1988 1
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: landsforeningen for prader willi syndrom
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
68.34%
Resultat  
  
-112.5%
Egenkapital  
  
-16.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.138.000 676.000 948.000 568.000 931.000
Resultat: -68.000 -32.000 -2.000 58.000 -32.000
Egenkapital: 350.000 418.000 450.000 452.000 506.000
Regnskap for  Landsforeningen For Prader-Willis Syndrom
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.138.000 676.000 948.000 568.000 931.000
Driftskostnader -1.208.000 -709.000 -951.000 -508.000 -969.000
Driftsresultat -70.000 -33.000 -3.000 60.000 -38.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 -4.000 -2.000
Finans 2.000 1.000 1.000 -2.000 6.000
Resultat før skatt -68.000 -32.000 -2.000 58.000 -32.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -68.000 -32.000 -2.000 58.000 -32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 352.000 470.000 452.000 454.000 542.000
Sum eiendeler 352.000 470.000 452.000 454.000 542.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 450.000 0 0
Sum egenkapital 350.000 418.000 450.000 452.000 506.000
Sum langsiktig gjeld 0 50.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 2.000 2.000 2.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 352.000 470.000 452.000 454.000 542.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 568.000 931.000
Andre inntekter 1.138.000 676.000 948.000 0 0
Driftsinntekter 1.138.000 676.000 948.000 568.000 931.000
Varekostnad 0 0 0 -508.000 -961.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.208.000 -709.000 -951.000 0 -8.000
Driftskostnader -1.208.000 -709.000 -951.000 -508.000 -969.000
Driftsresultat -70.000 -33.000 -3.000 60.000 -38.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 -4.000 -2.000
Finans 2.000 1.000 1.000 -2.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -68.000 -32.000 -2.000 58.000 -32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 1.000 3.000 52.000 36.000
Andre fordringer 4.000 4.000 4.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 347.000 465.000 445.000 403.000 506.000
Sum omløpsmidler 352.000 470.000 452.000 454.000 542.000
Sum eiendeler 352.000 470.000 452.000 454.000 542.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 450.000 0 0
Sum egenkapital 350.000 418.000 450.000 452.000 506.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 50.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 2.000 35.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 2.000 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 2.000 2.000 2.000 36.000
Sum gjeld og egenkapital 352.000 470.000 452.000 454.000 542.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 350.000 468.000 450.000 452.000 506.000
Likviditetsgrad 1 1 2 2 2 15.1
Likviditetsgrad 2 1 2 2 2 15.1
Soliditet 99.4 88.9 99.6 99.6 93.4
Resultatgrad -6.2 -4.9 -0.3 10.6 -4.1
Rentedekningsgrad 1 -15.0
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -19.3 -6.8 -0.4 13.7 -5.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex