Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Bergen Lokallag
Juridisk navn:  Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Bergen Lokallag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55368261
Nedre Korskirkeallmenningen 14 Nedre Korskirkeallmenningen 14 Fax: 55368262
5017 Bergen 5017 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 983846750
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/31/1978
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2010
Omsetning: 126.000
Resultat: 9.000
Egenkapital: 232.000
Regnskap for  Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Bergen Lokallag
Resultat 2010
Driftsinntekter 126.000
Driftskostnader -116.000
Driftsresultat 10.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 9.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 232.000
Sum eiendeler 232.000
Sum opptjent egenkapital 232.000
Sum egenkapital 232.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 232.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 99.000
Andre inntekter 27.000
Driftsinntekter 126.000
Varekostnad 0
Lønninger -4.000
Avskrivning -8.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -104.000
Driftskostnader -116.000
Driftsresultat 10.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 232.000
Sum omløpsmidler 232.000
Sum eiendeler 232.000
Sum opptjent egenkapital 232.000
Sum egenkapital 232.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 232.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 232.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad 7.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 4.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex