Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Landmark Maskin Stord As
Juridisk navn:  Landmark Maskin Stord As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98600168
Dyrhammar 15 Dyrhammar 15 Fax:
5440 Mosterhamn 5440 Mosterhamn
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 998874823
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/14/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
26.6%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 476.000 376.000 29.699.000 43.339.000 20.445.000
Resultat: 0 4.000 -204.000 2.705.000 856.000
Egenkapital: 116.000 116.000 100.000 1.450.000 845.000
Regnskap for  Landmark Maskin Stord As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 476.000 376.000 29.699.000 43.339.000 20.445.000
Driftskostnader -325.000 -170.000 -29.526.000 -40.656.000 -19.419.000
Driftsresultat 151.000 206.000 172.000 2.683.000 1.027.000
Finansinntekter 0 0 259.000 274.000 0
Finanskostnader -151.000 -202.000 -635.000 -252.000 -171.000
Finans -151.000 -202.000 -376.000 22.000 -171.000
Resultat før skatt 0 4.000 -204.000 2.705.000 856.000
Skattekostnad 0 12.000 72.000 -651.000 -212.000
Årsresultat 0 16.000 -132.000 2.054.000 645.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 742.000 1.418.000 587.000 10.253.000 2.451.000
Sum omløpsmidler 1.745.000 1.445.000 15.360.000 4.304.000 7.563.000
Sum eiendeler 2.487.000 2.863.000 15.947.000 14.557.000 10.014.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 16.000 0 1.342.000 738.000
Sum egenkapital 116.000 116.000 100.000 1.450.000 845.000
Sum langsiktig gjeld 779.000 981.000 536.000 609.000 243.000
Sum kortsiktig gjeld 1.593.000 1.766.000 15.311.000 12.499.000 8.926.000
Sum gjeld og egenkapital 2.488.000 2.863.000 15.947.000 14.557.000 10.014.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 666.000 186.000 27.461.000 42.919.000 19.018.000
Andre inntekter -190.000 190.000 2.238.000 420.000 1.428.000
Driftsinntekter 476.000 376.000 29.699.000 43.339.000 20.445.000
Varekostnad -200.000 0 -17.290.000 -27.955.000 -10.089.000
Lønninger 0 0 -5.639.000 -4.843.000 -3.224.000
Avskrivning -89.000 -59.000 -177.000 -157.000 -214.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -111.000 -6.420.000 -7.726.000 -6.047.000
Driftskostnader -325.000 -170.000 -29.526.000 -40.656.000 -19.419.000
Driftsresultat 151.000 206.000 172.000 2.683.000 1.027.000
Finansinntekter 0 0 259.000 274.000 0
Finanskostnader -151.000 -202.000 -635.000 -252.000 -171.000
Finans -151.000 -202.000 -376.000 22.000 -171.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.218.000 -1.450.000 0
Årsresultat 0 16.000 -132.000 2.054.000 645.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 83.000 0
Maskiner anlegg 742.000 832.000 0 216.000 305.000
Driftsløsøre 0 0 0 76.000 115.000
Sum varige driftsmidler 742.000 832.000 0 375.000 420.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 587.000 587.000 9.878.000 2.031.000
Sum anleggsmidler 742.000 1.418.000 587.000 10.253.000 2.451.000
Varebeholdning 712.000 325.000 325.000 300.000 275.000
Kundefordringer 657.000 1.063.000 13.791.000 3.477.000 6.891.000
Andre fordringer 16.000 56.000 822.000 334.000 257.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 422.000 193.000 140.000
Sum omløpsmidler 1.745.000 1.445.000 15.360.000 4.304.000 7.563.000
Sum eiendeler 2.487.000 2.863.000 15.947.000 14.557.000 10.014.000
Sum opptjent egenkapital 16.000 16.000 0 1.342.000 738.000
Sum egenkapital 116.000 116.000 100.000 1.450.000 845.000
Sum avsetninger til forpliktelser 244.000 286.000 536.000 609.000 243.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.457.000 1.509.000 3.535.000 1.513.000 1.449.000
Sum langsiktig gjeld 779.000 981.000 536.000 609.000 243.000
Leverandørgjeld 0 20.000 4.242.000 6.766.000 4.917.000
Betalbar skatt 0 0 0 286.000 0
Skyldig offentlige avgifter 136.000 0 2.031.000 386.000 716.000
Utbytte 0 0 -1.218.000 -1.450.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 238.000 4.285.000 2.097.000 1.844.000
Sum kortsiktig gjeld 1.593.000 1.766.000 15.311.000 12.499.000 8.926.000
Sum gjeld og egenkapital 2.488.000 2.863.000 15.947.000 14.557.000 10.014.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 152.000 -321.000 49.000 -8.195.000 -1.363.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.8 1 0.3 0.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 1 0.3 0.9
Soliditet 4.7 4.1 0.6 1 8.4
Resultatgrad 31.7 54.8 0.6 6.2 5.0
Rentedekningsgrad 1 1 0.3 10.6 6.0
Gjeldsgrad 20.4 23.7 158.5 9 10.9
Total kapitalrentabilitet 6.1 7.2 2.7 20.3 10.3
Signatur
27.03.2020
SIGNATUR
LANDMARK TRYGVE MARTIN
Prokurister
27.03.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex