Landbruk & Biogass As
Juridisk navn:  Landbruk & Biogass As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bureiservegen 40 Hasselvegen 1 Fax:
2435 Braskereidfoss 2270 Flisa
Fylke: Kommune:
Innlandet Åsnes
Org.nr: 915929052
Aksjekapital: 450.000 NOK
Etableringsdato: 8/11/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2401.96%
Resultat  
  
39.12%
Egenkapital  
  
69.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.276.000 51.000 0 0 0
Resultat: 569.000 409.000 -50.000 -50.000 -55.000
Egenkapital: 1.084.000 640.000 284.000 335.000 384.000
Regnskap for  Landbruk & Biogass As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.276.000 51.000 0 0 0
Driftskostnader -704.000 359.000 -50.000 -50.000 -55.000
Driftsresultat 571.000 409.000 -50.000 -50.000 -55.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans -2.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 569.000 409.000 -50.000 -50.000 -55.000
Skattekostnad -125.000 -54.000 0 0 0
Årsresultat 444.000 356.000 -50.000 -50.000 -55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 428.000 255.000 300.000 345.000 390.000
Sum omløpsmidler 1.664.000 500.000 0 0 0
Sum eiendeler 2.092.000 755.000 300.000 345.000 390.000
Sum opptjent egenkapital 644.000 200.000 -156.000 -105.000 -56.000
Sum egenkapital 1.084.000 640.000 284.000 335.000 384.000
Sum langsiktig gjeld 55.000 28.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 953.000 87.000 16.000 10.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 2.092.000 755.000 300.000 345.000 390.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 763.000 51.000 0 0 0
Andre inntekter 512.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.276.000 51.000 0 0 0
Varekostnad -698.000 -75.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -107.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -785.000 -15.000 -5.000 -5.000 -10.000
Driftskostnader -704.000 359.000 -50.000 -50.000 -55.000
Driftsresultat 571.000 409.000 -50.000 -50.000 -55.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans -2.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 444.000 356.000 -50.000 -50.000 -55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 428.000 255.000 300.000 345.000 390.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 428.000 255.000 300.000 345.000 390.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 428.000 255.000 300.000 345.000 390.000
Varebeholdning 1.380.000 494.000 0 0 0
Kundefordringer 5.000 -2.000 0 0 0
Andre fordringer 266.000 8.000 0 0 0
Sum investeringer 12.000 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.664.000 500.000 0 0 0
Sum eiendeler 2.092.000 755.000 300.000 345.000 390.000
Sum opptjent egenkapital 644.000 200.000 -156.000 -105.000 -56.000
Sum egenkapital 1.084.000 640.000 284.000 335.000 384.000
Sum avsetninger til forpliktelser 55.000 28.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 55.000 28.000 0 0 0
Leverandørgjeld 855.000 61.000 0 0 0
Betalbar skatt 98.000 26.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 16.000 10.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 953.000 87.000 16.000 10.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 2.092.000 755.000 300.000 345.000 390.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 711.000 413.000 -16.000 -10.000 -6.000
Likviditetsgrad 1 1.7 5.7 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0 0 0
Soliditet 51.8 84.8 94.7 97.1 98.5
Resultatgrad 44.7 8
Rentedekningsgrad 285.5
Gjeldsgrad 0.9 0.2 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 27.3 54.2 -16.7 -14.5 -14.1
Signatur
18.09.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.09.2015
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex